Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Teknisk förvaltning för bostadsrättsföreningar

Har din bostadsrättsförening behov av teknisk förvaltning? Vi erbjuder teknisk förvaltning i Sundsvall, Gävle, Östersund och alla andra orter där vi har medarbetare på plats för att hjälpa er.

Vi har ett brett utbud av tjänster inom teknisk förvaltning och kan erbjuda ett heltäckande paket av yttre och inre fastighetsskötsel. Våra lösningar passar såväl stora som små bostadsrättsföreningar och fastighetsägare. Vi kan skräddarsy avtalet utifrån era specifika behov. Den tekniska förvaltningen sker alltid i dialog med er oavsett om det handlar om lokalvård, tillsyn, felanmälan, skötsel av grönytor eller snöröjning.

Felanmälan och beställningar

Vi tar emot beställningar, erbjuder felanmälan och har jourpersonal i beredskap för akuta reparationer och åtgärder dygnet runt.

Fastighetsskötsel för brf

Inom teknisk förvaltning erbjuder vi självklart tjänster både inom- och utomhus i era fastigheter. 

Besiktningar och kontroller

Vi utför en rad besiktningar och kontroller enligt gällande myndighetskrav och överenskommelse med bostadsrättsföreningen. Det kan gälla lekplatsbesiktningar, funktionskontroller av motorvärmare, säkerhetsbesiktning av tvättmaskiner och övrig tvättutrustning och ventilationskontroll.

Kontroll av naturmarkerna runt fastigheten och information om säkerhetsrisker utförs också. Vi funktionskontrollerar gemensamma dörrar och portar, ser till att gemensamma utrymmen ser välvårdade ut och kontrollerar att utrymningsvägar inte är blockerade. Skador på asfalt
och markbeläggning kontrolleras liksom utrustning som skyltar, stolpar, cykelställ och utemöbler. Vi rapporterar när fel och brister upptäcks. Vi ställer om tidur för portlås till sommar- och vintertid.

HSB genomför VVS- och avloppskontroller. Lock och galler till brunnar och spygatter rensas och kontrolleras, och funktionen på tappvattensystemet säkerställs. Värme och ventilation kontrolleras. Vi säkerställer att element i allmänna utrymmen samt värmesystemet fungerar. Driftskontroll utförs av fastighetsskötare. Drifttekniker säkerställer funktionen på värme och ventilationsutrustningen och jämför värden och avläsningar. Ventilationens friskluftsintag kontrolleras. Fläktar rengörs vid behov.

Hantverkstjänster och reparatörer

HSB har specialutbildade hantverkare inom en rad olika områden, som snickare, elektriker och reparatörer. De tar hand om omfattande renoveringar likväl som mindre reparationer, och kan rycka ut såväl vid oförutsedda händelser som planerade arbeten. De kan också hjälpa era boenden med tjänster som rör hantverk, renoveringar och service i det egna boendet. Kunden behöver inte vara medlem i HSB för att anlita dem.

Kontakta oss om teknisk förvaltning

Vi erbjuder teknisk förvaltning för brf i Gävle, Sundsvall, Östersund, Örnsköldsvik, Sandviken, Hudiksvall, Bollnäs, Söderhamn, Härnösand, Ljusdal, Sollefteå och Ånge.

Vill du veta mer om teknisk förvaltning eller om någon av våra övriga tjänster inom fastighetsförvaltningFyll i vårt formulär så hör vi av oss!