Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Ekonomisk förvaltning och administrativa tjänster i bostadsrättsföreningar

Vi erbjuder en mängd ekonomiska och administrativa tjänster som underlättar arbetet i er bostadsrättsförening, till exempel årsredovisning och årsbokslut för brf. Med HSB får ni som brf en partner som ger er koll på alla delar av er ekonomiska förvaltning och ser den stora bilden i det långa loppet. Vi erbjuder ekonomisk förvaltning i Sundsvall, Gävle, Östersund och alla andra orter där vi har medarbetare på plats för att hjälpa er.

Att ansvara för en fastighets ekonomi kan vara både tidskrävande och svårt, men med HSB Södra Norrland som ekonomisk förvaltare kan ni luta er tillbaka och få tid över till annat. Vi erbjuder en helhetslösning för ekonomisk förvaltning som underlättar styrelsearbetet i er förening, och hjälper till med allt som har att göra med budget, bokslut, överlåtelsehantering, avisering, löner, arvoden, deklarationer med mera.

Våra ekonomer är specialiserade på bostadsrättsföreningar och ger er förutsättningar för att skapa en långsiktigt hållbar verksamhet.

Digitala rapporter och tjänster

HSB lämnar alla rapporter via Mitt HSB, ett utmärkt verktyg för styrelsen där all viktig information finns tillgänglig dygnet runt. Med en personlig och behörighetsstyrd inloggning kan styrelsen och medlemmar utnyttja flera digitala tjänster och hantera sina dokument och rapporter dygnet runt.

Professionell ekonomisk planering och budget

HSB upprättar tillsammans med styrelsen förslag till budget och bokslut för föreningens intäkter och kostnader under året. Vi gör också flerårsprognoser och ekonomiska kalkyler vid större projekt på uppdrag av er.

Effektiv hantering av överlåtelser, hyror och avgifter

HSB för och ansvarar för hyres- och avgiftsregister utifrån underlag från föreningen. Vi distribuerar hyres- och avgiftsavier. Vi verkställer också beslutade förändringar och justeringar samt ser till att avgifter och hyror betalas in som de ska. HSB granskar överlåtelseunderlag så att alla formkrav är uppfyllda när någon flyttar in eller ut. Vi för lägenhetsregister och registrerar pantförskrivningar så att all formalia som, bostadsrättsföreningen enligt lag är skyldig att hantera, är korrekt.

Trygg bokföring och årsbokslut

HSB bokför löpande intäkter och kostnader i enlighet med kontoplanen. Vi säkerställer att bokföringen förs enligt gällande bokföringslag och god redovisningssed. Vi tar hand om fakturor i vårt digitala fakturahanteringssystem. Fakturorna distribueras för attest. Föreningen
attesterar fakturorna digitalt via Mitt HSB. Enkelt och säkert. Ekonomen upprättar också förslag till årsredovisning med resultat- och balansräkning och tillhörande noter samt tillhandahåller en mall för förvaltningsberättelse.

Rätt hantering av löner och arvoden

HSB betalar ut löner och arvoden, vi beräknar och ser till att inbetalning av skatter och arbetsgivaravgifter för styrelsemedlemmar och andra funktionärer i föreningen görs rätt och i tid. Kontrolluppgifter till Skatteverket tar vi också hand om.

Bättre kapitalhantering

HSBs ekonomer hjälper föreningen med hantering av kapital. Det kan handla om placering av överlikviditet samt omsättning och upphandlingar av lån. Föreningen får genom Mitt HSB ett stöd för att hålla koll på föreningens lån där bland annat förfallodatum, ränte- och amorteringsvillkor framgår.

Trygg hantering av skatter

HSB ser till att beräkning och betalning av preliminär fastighets- och inkomstskatt görs för fastigheten samt lämnar underlag för föreningens allmänna självdeklaration. Vi hjälper till med hantering av mervärdesskatt för lokaler, p-platser eller enhetsmätning av till exempel el.

Löpande ekonomisk bevakning och kontroll

HSB hanterar påminnelser och ser till att obetalda hyror lämnas vidare till inkasso och ser till att föreningens intäkter säkerställs.

Kontakta oss om ekonomisk förvaltning

Vi erbjuder ekonomisk förvaltning för brf i Gävle, Sundsvall, Östersund, Örnsköldsvik, Sandviken, Hudiksvall, Bollnäs, Söderhamn, Härnösand, Ljusdal, Sollefteå och Ånge.

Vill du veta mer om ekonomisk förvaltning eller om någon av våra övriga tjänster inom fastighetsförvaltning? Fyll i vårt formulär så hör vi av oss!