Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Stambyte och relining med HSB Stockholm

Genom åren har HSB Stockholm hjälpt fler än hundra föreningar med både relining och stambyte. Vi är alltid uppdaterade på regelverk och metoder och har dessutom all kompetens som behövs under samma tak.
mainimage
Att genomföra ett stambyte är många gånger det största projekt en bostadsrättsförening går igenom, och innebär mycket jobb för styrelsen. Oavsett om det blir ett traditionellt stambyte eller en annan åtgärd som exempelvis relining, är det många frågor som behöver svar, och många beslut som behöver tas. Vi kan hålla i hela processen och vara ett stöd från början till slut vid ert stambyte i Stockholm.

Stambyte eller relining?

För att besluta vilket alternativ som är gynnsammast bör ett beslutsunderlag tas fram där hållbarhet och ekonomi över tid beaktas. Metoderna konkurrerar inte utan kompletterar ofta varandra. Det viktigaste är att man väljer rätt åtgärd. För att säkerställa att rätt åtgärd utförs bör styrelsen anlita en konsult som har kunskap om båda alternativen.

Stambyte brf
Om skadebilden är komplex, där brister finns inom flera funktioner såsom avlopp, vattenledningar, brunnar och tätskikt är det vanligen så att föreningarna väljer ett stambyte. Det innefattar byte av stammar, renovering av badrum inklusive tätskikt och byte av tappvattenledningar.

Relining brf
Relining innebär att de befintliga avloppsstammarna renoveras genom att de rengörs och beläggs med plast på insidan. Ett bra alternativ som förlänger brukstiden när det enbart handlar om brister i avloppsrören. Övriga brister åtgärdas inte.

Ett komplett alternativ för trygga projekt

Vi har lång erfarenhet av stamrenoveringar och andra stora projekt. Det är många involverade och ofta under en längre tid. Det krävs kunskap om såväl lagar som stadgar. Med vår helhetslösning blir stamrenoveringen trygg och smidig för såväl styrelse som boende och utförande entreprenör. I vårt team finns:

Projektledaren
Projektledaren håller ihop projektets alla delar och faser samt är styrelsens och föreningens företrädare i dialog med exempelvis entreprenör. Projektledaren är dessutom specialist på stambyten och tekniskt kunnig.
> Läs mer om bygg- och projektledning

Ekonomen/analytikern
Ekonomen/analytikern räknar på finansieringsalternativ utifrån föreningens ekonomi och förhandlar ränta vid upptag av lån.
> Läs mer om ekonomisk förvaltning

Boendekonsulenten
Boendekonsulenten är en trygg part för styrelse och entreprenör i dialogen med medlemmar. Stöttar vid särskilda behov, medlar, har kontakt med myndigheter och hanterar eventuella sanitära olägenheter. Unikt i branschen!
> Läs mer om boendesocialt stöd

Juristen
Juristen kan biträda föreningen genom processen och se till att beslut fattas på rätt sätt, samt kan företräda föreningen i hyresnämnden vid behov.
> Läs mer om juridisk rådgivning

Vi hjälper till med hela processen, från utredning och analys, upprättande av förfrågningsunderlag och upphandling, till projektledning av genomförandet och överlämning till förvaltning.

Kontakta oss om stambyte och relining för brf

Vill du veta mer om hur HSB Stockholm kan hjälpa er förening med stambyte eller relining och få mer information om våra övriga tjänster inom fastighetsförvaltning? Vi erbjuder tjänster i hela Stockholm, Järfälla, Haninge, Täby, Tyresö, Solna, Upplands Väsby, Upplands-Bro, Sollentuna och Nacka. Fyll i vårt formulär, så hör vi av oss!  

Inspireras av andra

Heltäckande stöd med HSB Stockholms stambytesgrupp

Slitna tätskikt och återkommande vattenskador – för några år sedan stod det klart för brf Mörbylunds styrelse att de behövde göra något åt husets stammar. Efter noggrant övervägande landade beslutet i ett stambyte och till sin hjälp tog de HSB Stockholms stambytesgrupp bestående av projektledare och en rad andra kompetenser.

Läs mer

Vanliga frågor om stambyte

Varför ska man stambyta?
Ett stambyte kan bli aktuellt av flera skäl, exempelvis ett ökande antal vattenskador från rör eller från badrummen beroende på brister i tätskikt, nya duschvanor och felrenoverade badrum. Frågan brukar bli aktuell när husen är 40-50 år. Förutom reguljära vattenskador brukar frågan dyka upp inom styrelsen då försäkringsbolag höjer självrisk men även då medlemmar undrar och ställer frågor om de kan renovera sitt badrum eller om stambyte är på gång.

Vad kostar ett stambyte?
Ett stambyte innebär en stor investering och prislappen hänger främst ihop med hur många stammar och antal våtrum respektive wc som finns i varje lägenhet. Men även vald standard och utrustningsnivå påverkar priset. Ett riktvärde är 300 000 kr per lägenhet. Det är höga belopp men i sken av lång brukstid blir inte årskostnaden så hög. Årskostnaden för ränta och amortering dämpas av att driftkostnaderna reduceras. Kostnader för kall- och varmvatten, försäkringsskador och premier sjunker. För att minimera årskostnaden förutsätts att alla delar i processen sköts på bästa sätt - från val av rätt metod, rätt entreprenör och bästa finansiering. HSB kan sköta alla dessa delar!  

Hur ofta ska man göra stambyte?
Stambyten som genomförs med noggrannhet, med väl valda material och i enlighet med regelverk bedömer vi håller i 60 år. Tyvärr finns det hus av yngre årgångar med stora brister i badrum och på rör som kan behöva åtgärdas redan efter 30-35 år.

Hur går ett stambyte till?
Ett stambyte i en bostadsrättsförening på runt 100 lägenheter har en tidplan som sammantaget är cirka två år; ett år för planering och beslut inom föreningen och upp till ett års byggnation. Styrelsen beslutar inledningsvis att ta fram ett beslutsunderlag som utvisar om, när och vilken metod som ska väljas för att reducera vattenskador. Beslutsunderlaget bygger på inventeringsresultat, bedömning av återstående livslängder och en samlad bedömning av status och förslag till åtgärdsprogram följt av ekonomiska analyser. Det är mycket viktigt att alla tillgängliga metoders för- och nackdelar belyses och jämförs inbördes. När styrelsen har beslutat om åtgärder ska medlemmar informeras på ett ansvarsfullt sätt så de kan fatta kloka beslut. Ett stambyte med våtrumsrenovering kräver vanligen styrelsebeslut, stämmobeslut och medlemmars individuella ställningstaganden.

När beslutsprocessen är klar ska en entreprenör utses. Innan detta kan ske ska detaljerade åtgärdsbeskrivningar och ritningar tas fram som utgör underlag för entreprenörer att lämna anbud på. När anbud erhållits, utvärderats och jämförts kan en lämplig entreprenör utses. Efter det att entreprenör kontrakterats, och i mycket god tid innan byggstart, ska medlemmar informeras om allt ifrån utförande, tidplan, service under ombyggnadstiden samt de val och tillval medlemmen kan göra.

Byggnationen görs stamvis, vilket innebär att lägenheter på ena sidan i trapphuset påbörjas först och successivt renoveras under cirka 6-8 veckor. Efter en eller två veckor påbörjas nästa stam och på så vis tar man sig fram i föreningen.

Vad är skillnaden mellan stambyte och relining?
Stambyte innefattar byte av stammar, totalrenovering av badrum inklusive tätskikt och byte av tappvattenledningar. Relining å andra sidan innebär enbart att befintliga avloppsstammar renoveras, övriga brister åtgärdas inte. De befintliga avloppsstammarna rengörs och beläggs med plast på insidan.

Vanliga frågor om relining

Varför ska man relina?
Relining ger ofta mindre störningar, går fortare och kan genomföras med lägre återställningskostnader. Det kan vara en lämplig metod när befintliga stammar passerar skyddsrum, ligger djupt i bottenplattan eller om stammarna är otillgängliga på annat sätt alternativt om det är exklusiva ytskikt som man vill bevara.

När ska man inte relina?
Om bristerna i befintliga badrum även omfattar tätskikt, golvbrunnar, kall- och varmvattenledningar eller bakfall är relining ingen rekommenderad åtgärd. Synliga ledningar är alltid billigare att byta än att relina. Relining är inte heller att rekommendera om befintliga avloppsrör inte håller för den nödvändiga rengöringen, samt för rör med mindre diameter än 75mm.

Hur ofta ska man göra relining?
Hållbarheten på relining varierar, men generellt mellan 5–30 år beroende på tillverkare och metod. I huvudsak finns två metoder, sprutmetoden och strumpmetoden, där strumpmetoden har längre hållbarhet och ger ett säkrare resultat. Relining är ett hantverk och ställer stora krav på kontroll under genomförandeskedet. 

Vad kostar det att relina?
Kostnaderna beror på dimension, skick på befintlig ledning, åtkomlighet, förgreningar, nödvändiga provisorier, komplettering med rensluckor m.m. Kostnaderna varierar mellan 3000–7000 kronor metern.

Hur går en relining till?
Innan en relining kan påbörjas så rengörs och filmas befintliga ledningar för att säkerställa skick och upptäcka eventuella skador. Därefter kan reliningen utföras. Efter utförd relining filmas resultatet som underlag för en besiktning. Relining kan i normalfallet utföras med kvarboende och med enbart mindre störningar för dom boende.Fler tjänster inom bygg- och projektledning.