Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari
På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

 • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
 • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

 • att webbplatsen innehåller cookies 
 • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng

Hyr lägenhet i HSB Stockholm

Här hittar du information om våra hyreslägenheter. Du kan även läsa om hur du går tillväga för att söka en hyreslägenhet hos oss.

Har du andra frågor är du självklart välkommen att kontakta vår Kund- och Medlemsservice.

Hur länge måste jag bospara för att få en hyresrätt?

Hur många poäng som behövs beror på hur många bosparare som är intresserade av just det objektet du söker. Under respektive fastighet kan du se vilka bosparpoäng som krävts för de lägenheter som vi fördelat de senaste åren. Här kan du välja område och fastighet.


Vad krävs för att få en hyreslägenhet?

 • Du ska vara bosparande medlem i HSB Stockholm.
 • Du ska vara 18 år 
 • Du ska ha ett svenskt personnr
 • Du ska ha en inkomst som motsvarar tre gånger hyran. Som inkomst räknas: 
  • inkomst från arbete, pension, ersättning från A-kassa/försäkringskassa (som grundar sig på inkomst av anställning). 
  • Övriga ersättningar: föräldrapenning, graviditetsersättning, aktivitetsersättning, sjukersättning, handikappersättning.
  • Godkända bidrag: Studiemedel från CSN, barnbidrag, underhållsstöd, etableringsersättning

Socialbidrag eller motsvarande försörjningsstöd godkänns inte som inkomst. Om inkomsten inte riktigt står i proportion till hyran kan du bli godkänd med en borgensman. Borgensmannen ska kunna uppvisa en inkomst på minst fem gånger hyran. 

 • Du ska uppfylla HSBs krav gällande skulder och betalningsanmärkningar
 • Den sökande får inte ha någon annan bostad. Om sådan finns ska detta boende avslutas. Detta skall kunna styrkas innan kontraktsskrivning och vara klart innan inflytt.
 • Hyresgästen ska ha skött sin relation till HSB som hyresvärd
 • Hyresgästen ska, på begäran, kunna uppvisa referenser från tidigare hyresvärd

Vid tilldelning av en hyresrätt kontrollerar HSB bland annat personuppgifter, soliditetsförhållande och betalningsanmärkningar via en kreditupplysning. Läs mer om grundkrav för fördelning av hyresrätter.

Så här går det till att söka hyreslägenhet hos HSB Stockholm

HSB Stockholms lediga hyreslägenheter hittar du under Sök bostad här på vår webbsida.

Anmälan görs för varje lägenhet som du är intresserad av genom att fylla i en intresseanmälan som finns under objektet. Genom att logga in på Mina sidor kan du sedan följa din intresseanmälan.

Om du tackar nej eller inte svarar på ett erbjudande fem gånger under en sexmånadersperiod blir du automatiskt spärrad från att söka hyresrätter hos oss i sex månader. När spärrtiden har gått ut är du välkommen att söka våra hyresrätter igen.

Hur fördelas hyreslägenheterna? Vilken köplats har jag?

HSB Stockholm fördelar först de lediga lägenheterna till bosparande HSB-medlemmar. Den medlem som har mest bosparpoäng samt varit medlem längst har störst chans att få en hyreslägenhet. 

Hur många poäng som behövs beror på hur många bosparare som är intresserade av just det objektet du söker.

Du kan bli aktuell för en lägenhet, även om det är många före dig, då 
• Andra sökanden kan ångra sin intresseanmälan eller tackar nej. 
• Sökanden före dig inte uppfyller uthyrningskraven. 

Vad händer om jag tackar nej?

Om du tackar nej eller inte svarar på ett erbjudande fem gånger under en sexmånadersperiod blir du automatiskt spärrad från att söka hyresrätter hos oss i sex månader. När spärrtiden har gått ut är du välkommen att söka våra hyresrätter igen.

Hur gör jag för att börja bospara?

För att bospara i HSB måste man vara medlem i någon av landets HSB-föreningar. Du väljer själv hur mycket du vill spara i månaden och får 1 poäng per hundralapp, max 60 poäng per år. Läs mer om bosparande och börja bospara här!

Vad händer med mina bosparpoäng om jag får en lägenhet?

Om du använder dina bosparpoäng vid tilldelning av hyresrätt så nollställs bosparpoängen. Men om pengarna står kvar på bosparkontot så finns bosparpoängen kvar att nyttja för förtur till nyproducerad bostad. Om du fortsätter att bospara efter att du nyttjat din förtur till hyresrätt får du ett nytt bosparpoäng för varje 100 kronor du sparar för båda dina förturer. Detta innebär att du kan ha olika många bosparpoäng för turordning till nyproducerad bostad och till hyresrätt.

Särskilda regler gäller för korttidsavtal och ungdomslägenheter.

Kan jag utnyttja en anhörigs bospar?

 • Överlåtelse kan ske till make, maka, sambo, registrerad partner, förälder, syskon, barn eller barnbarn. Det går också att överföra till makes/makas/sambos/registrerad partners barn, samt genom bodelning, arv eller testamente. 
 • Det är inte möjligt att slå ihop poäng från flera bosparare till en och samma person. 
 • Överlåtelsen måste vara helt genomförd innan lägenhet kan sökas, detta gäller samtliga typer av hyresrätter. Observera att handläggningstiden för överlåtelse är upp till 6 veckor.

Vad innebär ett korttidsavtal?

Våra korttidsavtal har garanterat boende i tre månader, därefter löper kontraktet månadsvis och kan gälla för olika lång tid, upp till max fyra år.

Korttidsavtal finns främst i fastigheter som ska renoveras, eller som så småningom ska användas som evakueringslägenheter för att vi bygger om andra fastigheter inom vårt bestånd. Om du får en lägenhet med korttidsavtal så kan du ändå fortsätta att söka en vanlig hyresrätt på dina bosparpoäng. 

Har du ett gällande korttidsavtal får du inte söka nya korttidsavtal innan HSB Stockholm har sagt upp ditt nuvarande korttidsavtal. Blir du uppsagd från lägenheten kan du söka ett nytt korttidsavtal, säger du själv upp dig från ditt korttidsavtal har du inte rätt att söka ett nytt.

Vad är seniorboende?

Genom att bospara i HSB står du i kö till samtliga av våra hyresrätter, även seniorbostäderna. Du kan tidigast söka en seniorbostad från det år du fyller 55. Våra seniorbostäder är byggda för ett gott liv på äldre dagar genom anpassningar av lägenheten, men också genom aktiviteter och faciliteter i området. 

Vad innebär en ungdomslägenhet?

För att kunna söka en ungdomslägenhet i HSB Stockholm måste du vara mellan 18 och 25 år och bospara i HSB. Du kan söka en ungdomslägenhet till och med det år du fyller 25 år. Du får inte byta din ungdomslägenhet mot en annan bostad, du har däremot rätt att hyra ut i andrahand om beaktansvärda skäl föreligger. Om du får en ungdomslägenhet kan du fortsätta att söka en vanlig hyresrätt med dina bosparpoäng. Man får totalt hyra en ungdomslägenhet per bospar.

HSB Stockholm har under längre tid tillhandahållit ungdomslägenheter som legat i specifika fastigheter avsedda just för unga. Men tack vare en ny strategi kommer ungdomslägenheter framöver att fördelas representativt och alltså finnas i alla områden. Var tionde av HSB Stockholms enrumslägenheter kommer att öronmärkas som ungdomslägenheter. För att skapa en omsättning som gör att fler ungdomar får möjlighet att skaffa sig ett hyreskontrakt får lägenheterna hyras av varje person i maximalt fyra år.