Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari
På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

  • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
  • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

  • att webbplatsen innehåller cookies 
  • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng

Öppet bredbandsnät

Vi vill erbjuda alla våra hyresgäster tillgång till ett öppet bredbandsnät vilket ger stor valfrihet inom bredband, TV och telefoni. Arbetet med det nya öppna bredbandsnätet påbörjas i november 2020 och arbetet beräknas pågå fram till juni 2022.

Du som är hyresgäst kommer i god tid att få information när det är dags för din fastighet att anslutas till det nya öppna bredbandsnätet.

Vad är ett öppet bredbandsnät?

Det nya öppna bredbandsnätet ger dig som hyresgäst en stor valfrihet av tjänster inom TV, bredband och telefoni. Att det är ett öppet nät betyder att du kan välja mellan många olika tjänsteleverantörer och deras utbud. Via det nya öppna bredbandsnätet kommer du att kunna få upp till 1 000 Mbit/s internet, telefoni och TV med möjlighet till HDTV och olika kanalpaket.

Varför satsar HSB Stockholm på ett öppet bredbandsnät?

Samhället, rent tekniskt, utvecklas oerhört snabbt just nu och våra hyresfastigheter behöver rätt kapacitet för att klara av framtidens digitala tjänster. HSB Stockholm tror på ett öppet bredbandsnät för att öka valmöjligheterna hos våra hyresgäster samtidigt som leverantörerna blir konkurrensutsatta. Runt om i landet byggs nu fibernätet ut för en snabbare och stabilare uppkoppling vilket också ligger i linje med regeringens vision om att Sverige ska ha ett bredband i världsklass.

Hur går arbetet till?

Arbetet med det öppna bredbandsnätet sker i fler steg

  1. Vi genomför arbeten i våra fastigheter för att bredbandsnätet ska nå alla lägenheter.
  2. Vi ansluter varje lägenhet genom att installera en mediaomvandlare och nya uttag.
  3. Vi aktiverar nätet och öppnar upp för beställning av tjänster.

Vad är tidplanen för anslutningen?

När exakt din lägenhet berörs av arbetet beror på var du bor. Innan vi påbörjar arbetet kommer du få mer information från oss.

Hur beställer jag tjänster i det öppna bredbandsnätet?

På hemsidan stockholm.itux.se hittar du alla tjänsteleverantörer som erbjuder tjänster i det nya öppna bredbandsnätet. Där kan du läsa mer om hur ett öppet bredbandsnät fungerar och se vilket tjänsteutbud som finns. Du kommer att få information när det är möjligt att beställa tjänster.

Bredband 2/2 Mbit ingår i hyran

När installationen är klar och du är ansluten till iTUX Stockholm kan du beställa ett bredband med hastigheten 2/2 Mbit/s. Bredband 2/2 erbjuds av flertalet tjänsteleverantörer. Tjänsten kan beställas via stockholm.itux.se/tjanster. Sök på Bredband 2/2 för att se vilka tjänsteleverantörer som erbjuder tjänsten. Du kan även ta kontakt med tjänsteleverantören via telefon. Kontaktuppgifter hittar du på stockholm.itux.se/partners.

Hur påverkas min hyra?

Installation av fiber är en standardhöjande åtgärd som kommer att innebära en viss höjning av din nuvarande hyra. Hyran kommer att höjas med 65 kr/mån enligt förhandlingar mellan HSB Stockholm och Hyresgästföreningen. Vid förhandlingen tar vi hänsyn till dagens tjänster och utbud som ingår i er nuvarande hyra. Hyreshöjningen för det öppna bredbandsnätet avser alltså det mervärde av att man som hyresgäst får tillgång till nya och förbättrade digitala lösningarna.

Ytterligare frågor?

iTUX driver det öppna bredbandsnätet. Om du har frågor om tjänster och utbud: gå in på stockholm.itux.se. Där hittar du alla tjänsteleverantörer och deras kontaktuppgifter. Om du har allmänna frågor om det nya öppna bredbandsnätet och hur det kommer att påverka dig som boende samt frågor om själva byggnationen av nätet: mejla info@itux.se eller ring iTUX support på 0771-40 70 77.