På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

  • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
  • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

  • att webbplatsen innehåller cookies 
  • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng
Dela

Varför ska du välja HSB?

De flesta byggare lämnar huset så fort färgen torkat. Vi stannar kvar i styrelsen och förvaltar fastigheten. Välj ett tryggt hem!

HSB tillsätter en styrelse som tar ansvar för bostadsrättsföreningens administration och ekonomi under byggtiden och fram till att de boende tar över. Vid den första stämman efter inflyttning utses två ledamöter till styrelsen i din bostadsrättsförening. Bostadsrättsföreningen är medlem i HSB vilket innebär att den får professionell hjälp och stöd. Medlemskapet ger bostadsrättsföreningen möjlighet att ställa krav och påverka HSB. I alla HSBs bostadsrättsföreningar finns det en HSB-ledamot som ger stöd och kunskap till föreningens styrelse. HSB utser en professionell revisor med särskild kunskap om bostadsrättsföreningar. HSB erbjuder förvaltningstjänster inom ekonomi, administration och teknisk förvaltning. När vi bygger har vi i åtanke att vi ska förvalta fastigheten och det gör att vi är särskilt måna om att bygga med hög kvalitet. Vi har lång erfarenhet, vilket bidrar till en ständig utveckling av det goda boendet i HSB.

Du flyttar, HSB stannar kvar

Vi på HSB bygger inte bara bostäder i Stockholm. För oss är det viktigt att du är nöjd och att du känner dig trygg. Efter att du har flyttat in i din nya lägenhet stannar HSB kvar för att säkra att ditt nya boende håller hög kvalité. Vi har en trygghetsgaranti utöver det vanliga.

Medlemskap

Eftersom HSB ägs av sina medlemmar har bosparare och medlemmar alltid förtur vid tilldelningen av nyproduktion av bostadsrätter. Som medlem i HSB har du och din bostadsrättsförening rätt att ta del av en mängd gemensamma avtal för inköp av produkter och tjänster. Det kan vara sådant som försäkringar, bonära tjänster som städning, tidningar och målarfärg. Du blir medlem i HSB och din bostadsrättsförening i samband med att förhandsavtal skrivs.

Garantier

Kvalitetssäkring

Cirka en månad efter inflyttning undersöker HSB hur nöjd du är med ditt nya boende samt hur du upplever att sådant som försäljningen, kontakten med HSB och inflyttningen har fungerat. Vi vill gärna ta del av dina synpunkter.

Tvåårsbesiktning

Ungefär två år efter inflyttningen görs en andra besiktning av en opartisk besiktningsman. Tvåårsbesiktningen gäller fel som har inträffat under garantitiden fram till denna tidpunkt och som entreprenö- ren anses vara ansvarig för

Under garantitiden

Garantitiden är fem år. Strax innan garantitidens utgång har bostadsrättsföreningen rätt att kalla till en garantibesiktning. Entreprenören är skyldig att åtgärda eventuella fel som uppkommer under garantitiden som denne anses vara ansvarig för. Fel som inte är av större betydelse ska åtgärdas senast i samband med garantibesiktningen och större fel ska åtgärdas snarast. Du som bostadsrättshavare ansvarar för att anmäla fel i din bostad till felanmälan, som i sin tur ansvarar för att vidarebefordra dessa och påtala fel i fastigheten. För att tidigarelägga åtgärdande av fel som eventuellt uppkommer under garantitiden utförs även en så kallad två- årsbesiktning.

HSBs trygghetsgaranti - 7 år

För dig som köper en ny bostadsrätt från HSB lämnas en trygghetsgaranti till bostadsrättsföreningen. Trygghetsgarantin innebär en större trygghet än vad lagen kräver. HSB förbinder sig att köpa eventuellt osålda lägenheter och därmed överta det ekonomiska ansvaret för dessa under sju år. Trygghetsgarantin gäller under sju år efter inflyttningen i bostadsrättsföreningens hus.

Trygghetsgarantin innebär att HSB garanterar att din bostadsrättsförening inte lider ekonomisk skada på grund av uteblivna insatser, upplåtelseavgifter eller årsavgifter om lägenheter blir osålda eller återlämnade.

Konstnärlig utsmyckning

I varje nybyggnadsprojekt investerar HSB i konst. Vi ser det som ett sätt att skapa en attraktiv boendemiljö. Ambitionen med konstnärliga utsmyckningar av trapphus, fasader och gemensamma ytor utanför husen går som en röd tråd genom HSBs historia. Arkitekten Sven Wallander, som var med och grundade HSB, växte upp i ett konstnärligt hem och ansåg att skönhet tillhörde god funktion i samma utsträckning som varmvatten eller en bra spis. Ända sedan starten 1923 har HSB-hus över hela Sverige utsmyckats med mängder av konstverk. Det är ett klokt sätt att återinvestera i det område där vi verkar.

Aktuella projekt i Stockholm
HSBs nybyggda bostadsrätter i Stockholm

Ny bostad? HSB erbjuder ett brett urval av nybyggda bostadsrätter i Stockholm. Här kan du söka aktuella projekt och hitta ditt nya drömboende.