Brand

Förebygga brand

En väl fungerande brandvarnare är den viktigaste utrustningen för att rädda liv vid brand. Se till att dessa ständigt är fungerande och att ni har minst 1st per våningsplan! Brandsläckare och jordfelsbrytare är annan utrustning som är bra att ha. Starta inte diskmaskiner, tvättmaskiner, torktumlare och torkskåp när du kan somna eller går hemifrån.

Koppla ur enheter som är i standby-läge.

Viktigt är att aldrig lämna ett rum med levande ljus, somna från mat på spisen eller brinnande cigaretter.

 

Brandfarliga varor

Förvaring av brandfarliga varor t.ex. bensin, lösningsmedel och gasoltuber får ej ske i förråd eller på vindar. I en lägenhet får max 5 liter gasol förvaras (typ 2012). På balkonger bör ej förvaring ske.

 

Gastuber

Lösa gastuber för dykning eller medicinskt bruk får förvaras i lägenheter och då i hallen nära ytterdörren. På insidan av dörrkarmen ska finnas en skylt som varnar för gastuber.

 

Förvaring av mopeder och motorcyklar

Förvaring av mopeder och motorcyklar i förråd får endast ske i utrymmen som är brandtekniskt skilda från övriga utrymmen, t.ex. garage. Reparationer får ej utföras där eftersom utsläpp av bensin utgör brandrisk. Vid långtidsförvaring (vinter) bör bensintank tömmas för att förhindra läckage.

 

Tänk efter - före

Tänk igenom vilka brandrisker som kan finnas i din lägenhet. Tänk också igenom hur din bostad ser ut och var varje familjemedlem sover. Gör en plan för hur ni skall utrymma om det börjar brinna. Låt barnen delta i planeringen. Rita gärna en utrymningsplan och sätt upp den där ni ser den ofta. Se till att det alltid finns minst en fungerande brandvarnare i lägenheten. Det är lägenhetsinnehavaren som svarar för det egna systematiska brandskyddsarbetet.

 

Om brand uppstår

  • Rädda
  • Larma, ring 112
  • Släck

 

Uppstår brand i en lägenhet i ett bostadshus är det ganska lätt att släcka branden i ett tidigt skede om man har tillgång till en lämplig brandsläckare och kunskaper om hur den används.

I lägenheter rekommenderas en 10 liters skumsläckare eller en 6 kg pulversläckare.

Vid brand som ej kan släckas av den boende utrymmes lägenheten skyndsamt. Det är viktigt att dörrarna (rums- och lägenhetsdörrarna) stängs om branden för att förhindra syretillförsel och spridning.

 

Röken dödar

Brandrök är mycket giftig. Om du måste passera genom rökfyllda utrymmen så kryp under röken genom att krypa på alla fyra och med ansiktet så nära golvet som möjligt. Där är det dessutom kallast.