Inomhusklimat

Här finner ni information om inomhusklimaten och hur ventilationen och fjärrvärmen fungerar!

Sommar och varmt

Se denna länk för praktisk information för sommarens varma dagar! Ventilationssystemen innehåller ingen AC varpå det är viktigt att den boende själv vidtar de åtgärder man kan för att hålla inomhustemperaturen på en lagom nivå under varma sommardagar.

Så varmt får det vara i lägenheten - BRF-Mappen

 

Höst - Vinter - Vår och kallt

Fjärrvärmen regleras automatiskt baserat på utetemperaturen. Normalt så börjar värmen då gå ut kvällar och nätter i augusti och dygnet runt när hösten dragit igång ordentligt.

För mer information samt liite rådgivning - se PDF-dokumentet "Hur fungerar ditt värmesystem.pdf" här nedan. Se även: Temperaturen i din lägenhet (hsb.se)

Även ventilationssystemet fyller en viktig roll för att hålla en god temperatur. Detta genom att systemet innehåller en roterande värmeväxlare som återvinner upp till 80% av värmen som annars hade blåsts rakt ut annars. Värmeåtervinningen i värmeväxlaren (i ventilationssystemet) står för cirka 40% av husets uppvärmningsbehov - och övriga 60% kommer från elementen. Det är alltså viktigt att denna fungerar. Öppna därför gärna upp luckan till ventilationen med jämna mellanrum och se att allting ser bra ut och att den roterande värmeväxlaren roterar.

 

Ventilation

För att ventilationen ska fungera energisnålt och tyst så är det viktigt att alla filter är rena! Interna filter i fläktaggregatet (nedan) byts årligen av föreningen.