Sopor

Föreningen har 7 stycken soprum (en per etapp). Alla boende har tillgång till samtliga soprum. Soprummen är utrustade med behållare för:

  • Restavfall.
  • Kartong/pappersförpackningar.
  • Plastförpackningar.
  • Matavfall.
  • Elektronik.
  • Små batterier.
  • Lysrör/lampor.
  • Papper/tidningar.
  • Metallavfall.
  • Glasförpackningar (färgade och ofärgade).

 

En enkel sorteringsguide finner ni under dokumenten nedan. En mer komplett lista finner ni i SRV's sorteringsguide.

Det som ej kan/ska slängas i våra soprum i föreningen ska istället forslas bort till SRV återvinningscentral i Jordbro.

Öppettider, adress, information om passerkort för återvinningscentralen etc. finner ni på SRV's hemsida.
 
Kontaktinformation till SRV återvinning finner ni i menyn "Kontakt".