Frågor och svar

Nedan följer lite allmänna riktlinjer som är viktigt att tänka på för boende i BRF Åbylund! I slutet finner ni även en FAQ-lista med svar på de vanligaste frågorna som inkommer till styrelsen!

Alla vill vi ha en trivsamt och tryggt boende. Alla som bor i området är tillsammans en del av varandras boendemiljö! Det innebär att alla boende måste ta vissa hänsyn, och följa de gemensamma reglerna. Den som återkommande stör sina grannar kommer att kontaktas av vår förvaltare HSB och om ingen förändring sker, sägas upp från sitt boende.

Den som bor i BRF Åbylund är skyldig att hålla sig informerad om vad som gäller i olika frågor. Information finns på hemsidan och är man osäker går det bra att vända sig till vår förvaltare eller maila styrelsen.

Några av de regler som vi vill påminna om:

 • Vid alla ombyggnader ska reglerna som finns i stadgarna följas.
 • Bollspel på torgen är inte tillåtet - det finns dock en bollplan där bollspel uppmuntras!
 • Parkering är endast tilåten på angiven plats. Onödig motorfordonstrafik inne bland husen undanbedes.
 • Hundar ska hållas kopplade inom området.
 • Katter skall vara kastrerade/steriliserade eller hållas kopplade. Ev skadestånd vid skador/föroreningar som uppstått av katter kommer att riktas direkt till ägaren.
 • Musik med hög ljudnivå som stör omgivningen är ej tillåtet.
 • Uteplats och "tomt" ska skötas och hållas snyggt. Båtar, släpvagnar, husvagnar och liknande får ej ställas upp på "tomterna". Det är inte tillåtet att lagra skräp och sopsäckar och liknande på "tomten". Alla "tomter" ska hållas välvårdade och följa nyttjandrättsavatalet.
 • Bassänger och studsmattor på "tomten" endast enligt nyttjanderättsavtalet.
 • Det är ej tillåtet att fälla träd eller göra annan stor åverkan i området. Det är inte heller tillåtet att bygga komposter eller kasta skräp i dungar och andra gemensamma ytor (vi har en gemensam kompost i området för trädgårdsavfall).
 • Vi betalar alla för slitage på gemensamma ytor och byggnader. Det påverkar i längden både avgifter och hyror. Var därför försiktig med allt vi har gemensamt.
 • Hjälp gärna till med att hålla snyggt genom att kasta skräp, fimpar och dylikt där de ska vara.

Föreningen håller ständigt på med omfattande förbättringsarbeten. Vi arbetar efter en underhållsplan som gör det möjligt för oss att hålla våra hus i gott skick.

Vi vill påminna alla boende att det inte är tillåtet att montera något på utsidan av husen, exempelvis på fasad, tak, foder eller vindskivor, utan godkännande av styrelsen. Vid exempelvis uppsättning av parabolantenn på balkong så ska den monteras innanför räcket och får inte sticka ut utanför räcket. All montering måste ske fackmannamässigt och det är den boende som monterar som ansvarar för skador som uppkommer på grund av belastning, fukt eller liknande.

Dessa regler är till för att följa gällande lagar, skydda människor, skydda vår gemensamt största investering som är byggnaderna i föreningen samt för att skapa en trygg och trevlig miljö för oss alla.

FAQ - Vanligt förekommande frågor

Frågeställning Svar
Andrahandsuthyrning
Får jag hyra ut i andra hand? Uthyrning i andra hand kan godkännas om god anledning till andrahandsuthyrning sker. Godkännande för andrahandsuthyrning gäller i 6 månader i taget, därefter sker ny prövning. Kontakta HSB Servicecenter.
In-/utflyttning
Var lämnar jag nycklarna till motorvärmarboxarna efter avflytt? Nycklarna lämnas i styrelsens brevlåda på Kvartärvägen 137. Lägg i kuvert, märkt med er adress.
Vad gör jag med passertaggarna (2 st) när jag flyttar ut? Dessa lämnas kvar till nästa boende. Om nästa boende ej signerar avtalet för dessa så kommer de att inaktiveras 1 månad efter inflyttningsdatum.
Nyttjanderätt, mark, tomt, staket & utemiljö
Får jag byta staket? Finns det några krav på hur staketet ska vara utformat och målat? Ja. Kräver nyttjanderättsavtal och att detta följs.
Hur avsäger jag mig nyttjanderätten av min "tomt"? Kontakta styrelsen. Detta kräver att "tomten" återställes till att endast innefatta gräsmatta och brevlåda. Därefter får ni skriva på en lapp där ni intygar att ni aktivt tackar nej till nyttjanderätten.
Får jag ta bort ett träd själv? Träd äldre än 2010 tillhör föreningen och fälls av föreningens anlitade entreprenörer. Träd yngre än detta som står på boendes "tomt" tillhör den boende - varpå den boende står för trädfällningen.
Äger jag eller min granne staketet? Staketet ägs av den som har staketets stolpar mot sin tomt.
Får jag bygga tak över min uteplats? Se nyttjanderättsavtalet för de regler som gäller kring detta.
Renovera, bygga & måla
Får jag renovera själv?  Ja - se dock till att läsa stadgarna först. Arbetet ska utföras fackmannamässigt. Vid osäkerhet - kontakta styrelsen.
Får jag byta/måla om ytterdörr själv? Ja - se dock till att läsa stadgarna först. Den nya ytterdörren måste matcha den av föreningen monterade dörren vad gäller kulör, utseende, brandklassning och ljuddämpning. Dessutom måste nyckeltuben med dess cylinder monteras in i den nya dörren. Föreningen står dock för målning av ytterdörren enligt underhållsplan.
Får jag byta/måla om innerdörr själv? Ja.
Får jag måla om fasaden? Nej. Fasaden sköts av föreningen.
Får jag bygga om ett rum? Ja - se dock till att läsa stadgarna först. Arbetet ska utföras fackmannamässigt. Vid osäkerhet - kontakta styrelsen.
Får jag bygga till ett rum? Ja - se dock till att läsa stadgarna först. Arbetet ska utföras fackmannamässigt. Vid osäkerhet - kontakta styrelsen.
Får jag byta ut elcentralen själv? Detta kräver att man anlitar en behörig elektriker.
Får jag byta ut köksfläkten? Köksfläkten tillhör ventilationssystemet som tillhör föreningen. Om utbyte sker behövs godkännande från styrelsen - samt att fläkten ska vara lika befintlig.
Ventilation
Vem ansvarar för underhåll & service av köksfläktarna (ventilationen)? Föreningen har gemensamt ansvar för ventilationen. Vid problem, felanmäl till HSB. Föreningen ansvarar dock ej för ventilationssystem som ej är enligt föreningens standard (se stadgarna).
Parkering
Hur erhåller jag en parkeringsplats? Kontakta HSB Servicecenter. De hanterar kösystemet och avtalen för parkeringsplatserna. Se mer information under rubriken "Parkering" här på hemsidan.
Finns det laddplatser för bilar inom föreningen? Ja. Kontakta HSB Servicecenter. De hanterar kösystemet och avtalen för parkeringsplatserna. Se mer information under rubriken "Parkering" här på hemsidan.
Störningar
Vad gör jag om jag har problem med en granne? Vid störning - kontakta störningsjouren. Vid hot - kontakta polisen. Är problemet återkommande - kontakta styrelsen.
Vad gör jag om det uppstår tjafs eller bråk på lekplatsen eller övriga ytor inom föreningen? Vid störning - kontakta störningsjouren. Vid hot - kontakta polisen. Är problemet återkommande - kontakta styrelsen.
Får hundar gå okopplade inom föreningens gränser? Nej.
Kamera-, passersystem & nätverk
Jag saknar inloggningsuppgifter för bokningsappen/webbsidan, hur går jag tillväga? Kontakta styrelsen.
Vad gör jag om min passertagg inte fungerar? Kontakta styrelsen.
Vem kontaktar jag om nätverket inte fungerar? Ownit (kollektivt avtal för hela föreningen). Den boende står för de kostnader som uppstår av fel inne i lägenheterna.
Tvättstuga & soprum
Vem kontaktar jag om någon maskin i tvättstugan inte fungerar eller om sopborsten/disktrasan behöver bytas ut? Felanmäl till HSB.
Får jag ställa in något i soprummet för att se om någon annan vill ha det? Nej. Ställs någonting på soprumsgolvet så kommer den boende att få en anmodan.
Lekplats
Vilka tider är lekplatsen låst? Lekplatsen är låst 22-07. Under denna tid övervakar Manison Security lekplatsen/bollplan för att tillse att stängningen efterföljs. Detta är för att minska risk för skadegörelse. Lekplatsen låses även runt nyår.
Varför låses lekplatsen? Lekplatsen låses för att förhindra skadegörelse. Runt nyår låses denna för att förhindra användandet av fyrverkerier på lekplatsen (vars ytbeläggning ej är avsedd för detta).
Övrigt
Hur får jag tag i en nyckel till bommarna? Den boende får själv kontakta låssmed/butik som säljer dessa (så kallad "Brandkårsnyckel").