Vatten

Vårt vatten
Vattnet i området betalas kollektivt av alla boende (ingår i avgiften/hyran). Läckande kranar och toalettstolar kostar sammantaget stora summor årligen. Det är viktigt att alla hjälps åt med att hålla kostnaderna nere genom att åtgärda läckage, samt undvika allför stora lekpooler liksom överdrivet vattnande.


Kostnader på grund av läckage!

 

EXEMPEL:
Droppande kran: Motsvarar 7 m³/år 
Snabbt droppande kran: Motsvarar 30 m³/år 
Läckande toalettstol
: Motsvarar 200-300m³/år

Exempel på kostnader per år vid läckage av kallvatten:

 

Pris/m³ kallvatten

 

Läckage/ år7 m³

 

Läckage/år 30m³

 

Läckage/år 200m³

 

Läckage/år300m³

 

10 kr

 

70 kr/år

 

300 kr/år

 

2000 kr/år

 

3000 kr/år

 

15 kr

 

105 kr/år

 

450 kr/år

 

3000 kr/år

 

4500 kr/år

 

20 kr

 

140 kr/år

 

600 kr/år

 

4000 kr/år

 

6000 kr/år

 

25 kr

 

175 kr/år

 

750 kr/år

 

5000 kr/år

 

7500 kr/år

 

Kostnader för tappvarmvatten läckage:

Det går åt 1,16 kWh för att värma upp 1 m³ vatten 1°C.

Kallvattentemperaturen = 7 °C.

Tappvarmvattentemperaturen = 55 °C

Verkningsgrad på Elberedaren = 90 %

Energipris = 0,50 kr/kWh


Exempel på kostnader per år vid läckage av varmvatten:

 

Pris/m³ kallvatten

 

Läckage/ år7 m³

 

Läckage/år 30m³

 

Läckage/år 200m³

 

Läckage/år300m³

 

10 kr

 

287 kr/år

 

1228 kr/år

 

8187 kr/år

 

12280 kr/år

 

15 kr

 

322 kr/år

 

1378 kr/år

 

9187 kr/år

 

13780 kr/år

 

20 kr

 

357 kr/år

 

1528 kr/år

 

10187 kr/år

 

15280 kr/år

 

25 kr

 

392 kr/år

 

1678kr/år

 

11187 kr/år

 

16780 kr/år