Tvättstugor

TRIVSELREGLER FÖR TVÄTTSTUGAN

Fullständiga regler för tvättstugan laddas ned längst ner på denna sida!


Bokning & öppettider

Tvättstugan är tillgänglig alla dagar dygnet runt året om.

Tider bokas via Åbylunds elektroniska bokningssystem. Det går alltså att boka via webbsida, mobilapp eller direkt på bokningstavlorna i tvättstugornas förrum.

Observera att start av tvättprogram blockeras om ej tillräckligt med tid för avslutande finns kvar inom bokad tvättid.


Bokad tvättid som ej är påbörjad inom 30 minuter

Bokad tvättid som ej är påbörjad inom 30 minuter blir öppen för bokning (kan bokas av någon annan). Om ingen annan bokar tiden behåller givetvis den ursprungliga bokaren tiden.


Torkning & städning

Ska vara avslutat senast vid avslutad tvättid.


Städning efter varje tvättpass

Rengöra tvättmedelsfacken (mögel bildas annars).

Rengöra samtliga filter i torkskåpen (filterna sitter uppe i innertaket på skåpen).

Tömma luddlådan på torktumlaren.

Torka av samtliga maskiner samt sopa och torka golvet vid behov.
Se regler ovan, för komplett information.


Vid trasig utrustning

Meddela HSB kund- och medlemsservice. Se menyn "Kontakt".


Tänk på att det finns allergiska personer som använder tvättstugan också.

Alltså inga pälsdjur i tvättstugan.


Lämna tvättstugan i det skick ni själva vill finna den i!