På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

  • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
  • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

  • att webbplatsen innehåller cookies 
  • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng
Dela

Bredband

HSB BRF Åbylund installerade 2015 ett fibernätverk i hela föreningen. Fibernätverket omfattar alla föreningens 322 lägenheter samt de lokaler, tvättstugor, kvartersgård, parkeringsgarage m.m. som föreningen har.

Alla anslutningar är fiber hela vägen in i lägenheterna. Avgiften för bredbandet är inkluderat i avgiften på alla lägenheter.

För närvarande har vi avtal med Ownit för leverans av Internet. Bredbandet är 1000 Mb/s (1 Gb/s) åt båda hållen, minimihastigheten är 700Mb/s åt båda hållen och alla boende får ett fast IP-nummer på Internet. I abonnemanget ingår också ett fritt telefonabonnemang och portering (ta med telefonnummer) av befintligt telefonnummer.  Observera att samtalskostnaderna inte ingår utan betalas av den boende.

Alla lägenheter är utrustade med en så kallad tjänstefördelare av typen Inteno EG300. Tjänstefördelarens uppgift är att omvandla fibersignalen till ”vanliga” kontakter. Den innehåller också funktioner för att översätta den boendes interna/privata nätverk till trafik som kan gå på Internet (NAT). Tjänstefördelaren har också WiFi (trådlös uppkoppling). WiFi-delen stödjer de senaste standarderna 802,11ac och både 2.4Ghz och 5Ghz frekvensbanden. För ett ansluta din dator/telefon/surfplatta till din tjänstefördelare så anger du din tjänstefördelares WiFi-namn (SSID) och lösenord. Dessa finns angivet på klisterlappar som levereras med tjänstefördelaren. I tjänstefördelaren så finns också en så kallad SIP-konverter som används för att koppla in telefon.

Den boende kan också köpa TV tjänster vi leverantören Ownit. Observera att man inte måste köpa telefoni- eller tv-tjänster via Ownit. Dessa kan man köpa av andra leverantörer som t.ex. Comhem med flera.

Observera att det alltid ger en snabbare och stabilare anslutning när kabel används. WiFi (trådlöst nätverk) är praktiskt men aldrig lika snabbt och stabilt som kabelanslutning.

I tjänstefördelaren så ansluts dator m.m. (via kabel) i Lan1 eller Lan2. Telefon (om man har abonnemang via Ownit) ansluts i Tel1. Strömadaptern kopplas in i uttaget märkt Power. Observera att det endast är den medföljande strömadaptern som får användas. Ska tv-mottagare för IP TV via Ownit eller någon av Ownits samarbetsparters anslutas så görs detta på uttag Lan3 eller Lan4.

Tjänstefördelaren hör till lägenheten och den får INTE monteras ner, flyttas eller på annat sätt påverkas eller förändras. Bakom tjänstfördelaren så sitter fiberanslutningen och fiberkabeln är mycket ömtålig. Tjänstefördelaren är plomberad på plats. Plomberingen får inte brytas.

Första gången en boende skall ansluta till Internet via föreningens fibernät så måste den boende aktivera sin anslutning, se instruktionsblad.