Bredband

HSB BRF Åbylund installerade 2015 ett fibernätverk i hela föreningen. Fibernätverket omfattar alla föreningens 322 lägenheter samt de lokaler, tvättstugor, kvartersgård, parkeringsgarage m.m. som föreningen har.

Tjänstefördelaren hör till lägenheten och den får INTE monteras ner, flyttas eller på annat sätt påverkas eller förändras. Bakom tjänstfördelaren så sitter fiberanslutningen och fiberkabeln är mycket ömtålig. Tjänstefördelaren är plomberad på plats. Plomberingen får inte brytas. Tänk på att fiberkabeln även kan gå via er lägenhet vidare till andras lägenheter - varpå det är extremt viktigt att denna kabeln aldrig får påverkas på något sätt.

Alla anslutningar är fiber hela vägen in i lägenheterna. Avgiften för bredbandet är inkluderat i avgiften på alla lägenheter.

För närvarande har vi avtal med Ownit för leverans av Internet. Bredbandet är 1000 Mb/s (1 Gb/s) åt båda hållen, minimihastigheten är 700Mb/s åt båda hållen och alla boende får ett fast IP-nummer på Internet. I abonnemanget ingår också ett fritt telefonabonnemang och portering (ta med telefonnummer) av befintligt telefonnummer.  Observera att samtalskostnaderna inte ingår utan betalas av den boende.

Alla lägenheter är utrustade med en så kallad tjänstefördelare av typen Inteno EG300. Tjänstefördelarens uppgift är att omvandla fibersignalen till ”vanliga” kontakter. Den innehåller också funktioner för att översätta den boendes interna/privata nätverk till trafik som kan gå på Internet (NAT). Tjänstefördelaren har också WiFi (trådlös uppkoppling). WiFi-delen stödjer de senaste standarderna 802,11ac och både 2.4Ghz och 5Ghz frekvensbanden. För ett ansluta din dator/telefon/surfplatta till din tjänstefördelare så anger du din tjänstefördelares WiFi-namn (SSID) och lösenord. Dessa finns angivet på klisterlappar som levereras med tjänstefördelaren. I tjänstefördelaren så finns också en så kallad SIP-konverter som används för att koppla in telefon.

Den boende kan också köpa TV tjänster vi leverantören Ownit. Observera att man inte måste köpa telefoni- eller tv-tjänster via Ownit. Dessa kan man köpa av andra leverantörer som t.ex. Comhem med flera.

Observera att det alltid ger en snabbare och stabilare anslutning när kabel används. WiFi (trådlöst nätverk) är praktiskt men aldrig lika snabbt och stabilt som kabelanslutning.

I tjänstefördelaren så ansluts dator m.m. (via kabel) i Lan1 eller Lan2. Telefon (om man har abonnemang via Ownit) ansluts i Tel1. Strömadaptern kopplas in i uttaget märkt Power. Observera att det endast är den medföljande strömadaptern som får användas. Ska tv-mottagare för IP TV via Ownit eller någon av Ownits samarbetsparters anslutas så görs detta på uttag Lan3 eller Lan4.

Första gången en boende skall ansluta till Internet via föreningens fibernät så måste den boende aktivera sin anslutning, se instruktionsblad.