Bygglov för balkonginglasning är nu beviljat

03 november 2021 Föreningen har beviljats ett nytt, femårigt, generellt bygglov. Det innebär att det nu är fritt fram för dig som önskar glasa in din balkong, dock behöver följande villkor vara uppfyllda:
  • Du behöver ansöka om tillstånd hos HSB Servicecenter. Du får då ett förtryckt avtal från HSB som du ska fylla i, skriva under och sända tillbaka till HSB Servicecenter. Avtalet utgör en förutsättning för inglasning av din balkong.
  • Inglasningssystem utan synliga profiler ska användas
  • Inglasning ska göras på ett för byggnaden enhetligt sätt avseende glasstorlek, glastjocklek samt glaskulör
  • Inglasningen ska avgränsa spridning av brandgaser och får inte hindra åtkomligheten vid utrymning.

Bygglovets diarienummer2021-12712-575.  

Föreningen har inte avtal med någon speciell firma.

Med vänlig hälsning
Styrelsen


Till nyhetslistan