Informationsmöte, 1:a december

17 november 2021 Om föreningens ekonomi, nuläge och planer framåt.

Datum: 1 december 2021

Plats:    Samlingslokalen på Glavagatan 11.

Tider:   18.00 - 18.45  för boende på Östergården och Södergården.

               19.00 - 19.45  för boende på Västergården och Mittgården.

Varmt välkomna!

Styrelsen


Till nyhetslistan