Våra utemiljöer

26 april 2021 Ny samarbetspartner, Njuta trädgårdsdesign

Vi har startat ett nytt samarbete med Njuta trädgårdsdesign som har tagit över skötsel av våra utemiljöer från HSB.

En översyn av våra utemiljöer har gjorts och vi har fått en lista på förbättringsförslag, dessa kommer att genomföras innan sommaren.
Det kommer bl.a. att planteras nya rabatter, och paviljongerna och platsen runt grillarna kommer att rustas upp.
Ny trafikspegel kommer att sättas upp vid infarten från Farsta strandplan till Glavagatan.
Anläggning av en boulebana på mittgården kommer att påbörjas snart.

Vi har ingen fast tidsplan men information kommer att läggas ut löpande.


Till nyhetslistan