Byte av frånluftsfläkt på Mittgården

10 december 2021 Bytet sker tisdagen den 21 december 2021, c:a kl. 07:00 – 17:00. Obs! Nytt datum! [Flyttat från 15:e december p.g.a. corona].

Under bytet kommer ventilationen på Mittgården (Glavagatan 23-33) att vara avstängd.
Upplever du att det blir kvavt i din lägenhet när ventilationen är avstängd kan du vädra då och då.

Med vänliga hälsningar
Styrelsen


Till nyhetslistan