Temperatursänkning

06 oktober 2022 Med anledning av rådande energipriser och brist på el, har beslut fattats om att sänka temperaturen i delar av våra fastigheter.
  • Temperaturen i trapphusen sänks till 15 grader.
  • Värmen i källaren stängs av vilket ger en värme på 5 till 10 grader.

Arbetet sköts av HSB och kommer att starta inom kort.

Vi behåller dock sedvanlig temperatur i våra bostäder.

Med vänliga hälsningar
Styrelsen


Till nyhetslistan