Information från det pågående hissprojektet

06 januari 2022 I vår räknar styrelsen med att slutföra bytet av hissar i brf Ängsö. Ni som ännu inte har fått er gamla hiss utbytt kommer att få en ny, snygg och funktionssäker hiss under våren.

Hissbytet tar c:a fem veckor och utförs i tre steg:

  1. Den gamla hissen rivs och fraktas bort, vilket tar 1 vecka.
  2. Den nya hissen uppförs under 3 veckor.
  3. En veckas eftermontering, kontroll och godkännande via besiktning.

Det återstående arbetet sker enligt nedan, uppdaterade, tidplan:

 

Adress                         Rivning, uppförande och besiktning

===============     ===========================

Farsta strandplan 4      Klar

Farsta strandplan 1      17 jan  -  18 feb    2022

Farsta strandplan 3      31 jan  -  04 mars 2022

Farsta strandplan 5      14 feb  -  18 mars 2022

Farsta strandplan 7      28 feb  -  01 apr   2022

 

Hissbytet innebär att det under arbetets gång kommer att se stökigt ut. För att bytet ska orsaka så lite besvär som möjligt krävs det att vi visar förståelse och bryr oss om varandra och den personal som arbetar med hissbytet.

Du som har möjlighet får gärna hjälpa en granne att bära upp något, handla eller hjälpa till med något annat som dyker upp under hissbytet!


För dig som är äldre eller rörelsehindrad vill vi ge några kontaktvägar som kan förenkla hissbytet för dig.

  • Fixartjänster för dig som är över 75 år. Du kan få enklare hjälpinsatser för att förhindra fallskador med mera: telefon 08-50847055/076-124 77 30. Öppet klockan 8–12, 13–16.
  • Ansökan om hemtjänst: info på hemsidan: aldreomsorg.stockholm/ansok-om-aldreomsorg/   eller telefon 08-80 65 65. 
  • Hemleverans av matvaror: Exempel på leverantörer: willys.se, ica.se, coop.se. Även Systembolaget har hemleverans, se systembolaget.se.

 

Styrelsen brf Ängsö,

Bo Nilsson, projektansvarig


Till nyhetslistan