Container, oktober 2021

26 oktober 2021 Datum: Fredag 29/10 - söndag 31/10

Behöver du rensa i förrådet?
Snart kommer det container till oss.
Vi kommer under perioden fredag 29/10 - söndag 31/10 att ha 2 st. containrar
och de kommer att stå på Glavagatan 13 resp. Glavagatan 37.

Vi har beställt så kallade "blandade containrar", det innebär att du får kasta följande:
brännbart samt blandskrot (t.ex. metall, schaktmassor, träavfall, möbler).

OBS!

Du får INTE slänga elektronik, vitvaror, miljöfarligt avfall (t.ex. målarfärg, lösningsmedel och batterier), hushållsavfall, glas eller tryckimpregnerat trä.
Detta är viktigt för att det är otroligt dyrt att betala för sortering av containern om ovanstående slängs


I soprummen finns kärl för glas och elektronik.
Vitvaror och större grejer kan du lämna på återvinningscentralen i Högdalen.

Miljöfarligt avfall kan du lämna på miljöstationen vid OKQ8, Forshagagatan 1 eller på mobila miljöstationen.

 

Med vänliga hälsningar
Styrelsen och återvinningsgruppen


Till nyhetslistan