Kommande avgiftshöjningar

07 september 2022 Hög inflation, höjda bolåneräntor, dyrare hatverkstjänster och ökande energikostnader gör att avgifterna inom vår bostadsrättsförening behöver justeras uppåt fr.o.m. årsskiftet.

Inflationen är rekordhög, räntorna för bostadslån ökar snabbt, energipriserna når nya toppar och priset på hantverkstjänster, inte minst inom byggnadsområdet, har blivit mycket högre. Tidningen DN och olika bostadsorganisationer har pekat på att bostadsrättsföreningar måste höja sina avgifter ända upp till 30-40%. Därför har styrelsen inom brf Ängsö gjort en ingående analys av vårt ekonomiska läge. Vi vill att våra medlemmar ska ta del av informationen, så att ingen ska behöva känna ogrundad oro.


Lån och räntor
Bankerna har passat på att öka påslagen på bundna lån. Så länge den höga inflationen kvarstår lånar vi därför med rörlig ränta. Sommarens omsättning av lån har givit oss en ränta på hälften jämfört med listpriserna för 2-3 års bindning. Om vi ser 18 månader framåt finner vi inga större bekymmer. Vi lånar ju dessutom bara drygt 5.000 kr per kvm.

El och energi
Prisökningarna har varit betydande och det är svårt att bedöma framtiden, men det är inte troligt att prisnivån kommer att sjunka i Sverige och Europa som genomför en omfattande elektrifiering samtidigt som krig och brist på gas och olja råder. Under 2022 ser vi en prisökning på i värsta fall 1 miljon. Vad som händer under 2023 är för närvarande okänt.

Bygg och renovering
Under de senaste tre åren har byte av alla våra hissar kostat närmare 8 mkr per år viket medfört en redovisad förlust på c:a 4 mkr/år. I år drar främst ombygge av våra gruppbostäder ca 3 mkr och vi räknar med ett ungefärligt nollresultat. Med andra ord har vi haft ett underliggande överskott på c:a 4 mkr/år. Vi kommer 2022-23 att vara återhållsamma med renoveringar och investeringar och i huvudsak göra sådant som är nödvändigt eller av lag tvingande. Vårt driftsöverskott kommer då klara det vi behöver göra och täcka en växande energiräkning.

Solceller och elavtal
Vi driver med full kraft vidare projektet att samordna alla elavtal via föreningen och siktar på att sätta solceller på garaget som ett mindre försöksprojekt att ta erfarenhet från. Vi skjuter beslut om solceller även på bostädernas tak framåt till dess Sveriges ekonomiska läge har stabiliserats

Avgiftshöjningar
Styrelsen har beslutat att från årsskiftet höja bostadsavgifterna med 5%. Detta ger oss ökade intäkter på
c:a 750.000 kr. Det är vår ambition att kunna hålla denna nivå till utgången av 2023. Därutöver kommer årliga mindre höjningar av priser för garage, parkering och hyrda förråd ske med 25 kr/mån.

Brf Ängsö är en välskött förening med ekonomisk styrka. Vi går givetvis inte opåverkade av den ekonomiska turbulens som pågår i världen. Men vi kan inte se att du som är medlem i brf Ängsö har anledning att känna oro för vår förenings ekonomi. Vi är och ska förbli ett utmärkt bostadsval!

 

Farsta strand den 6 september 2022

 

Styrelsen för brf Ängsö genom

Bo Nilsson, ordförande

 

 

 

Brf Ängsö

E-mailinfo@brfangso.se


Till nyhetslistan