Container, oktober 2022

11 oktober 2022 Containrarna ställs ut torsdag den 27 oktober och tas bort måndag den 31 oktober.

Behöver du rensa i förrådet? 

Snart kommer det container till oss.
Vi kommer under perioden torsdag 27/10 - måndag 31/10 att ha 2 st. containrar
och de kommer att stå på Glavagatan 39 resp. Glavagatan 13 (mot skogen).

 

Vi har beställt så kallade ”blandade containrar”, det innebär att du får kasta följande:
Brännbart samt blandskrot (t.ex. metall, schaktmassor, träavfall, möbler).

 

OBS! 

Du får INTE slänga elektronik, vitvaror, miljöfarligt avfall (t.ex. målarfärg, lösningsmedel och batterier),
hushållsavfall, glas eller tryckimpregnerat trä.
Detta är viktigt för det är otroligt dyrt att betala för sortering av containern om ovanstående slängs.

 

I återvinningsrummen finns kärl för glas och elektronik.

 

Vitvaror och större grejer kan du lämna på återvinningscentralen i Högdalen.

 

Miljöfarligt avfall kan du lämna på miljöstationen vid OKQ8, Forshagagatan 1 eller på mobila miljöstationen.

 

Med vänliga hälsningar
Styrelsen och återvinningsgruppen