Att hyra ut i andrahand

En bostadsrätt upplåts med syftet att bostadsrättsinnehavaren själv ska bo i den permanent. Ibland kan du dock komma i situationer då du, för en viss tid, inte kan nyttja din bostadsrätt. Det kan t ex röra sig om arbete eller studier på annan ort. En avgift på 10% av prisbasbeloppet (satt av Skatteverket) för året tillämpas som en gångs avgift.

För att hyra ut i andra hand måste du ha styrelsens godkännande. Om du hyr ut utan styrelsens godkännande riskerar du att bli av med din bostad. Dessa regler finns för att skydda bostadsrättsföreningens alla medlemmar från ett läge där svarta hyreskontrakt mm uppkommer.

Läs gärna vad våra stadgar säger om andrahandsupplåtelse. § 40 sidan 11. Stadgarna

Blankett för ansökan om uthyrning i andra hand hittar du nedan. Fyll i och skicka till styrelsen för beslut.