Att sälja bostadsrätt

Om du vill sälja din bostadsrätt gäller att den nya bostadsrättsinnehavaren skall godkännas av föreningens styrelse. Anledning till att en intresserad köpare ej godkänns kan t ex vara att en kreditprövning visar dålig betalningsförmåga. HSB har styrelsens fullmakt att sköta dessa kontroller vid överlåtelser.

Överlåtelser skickas till:
HSB Stockholm
Kund och Medlemskap
Kundnr 110 22 102
110 12 Stockholm