Avfallshantering

a) Föreningen källsorterar avfallet. Markerade kärl för olika avfallsprodukter finns placerade i soprummet / källaren. Vänligen respektera indelningsordningen av miljöhänsyn.

b) Sopnedkastet får endast användas för sedvanligt hushållsavfall (se mer nedan). Se till att soppåsarna är väl förslutna så inte matrester sprids i soptrumman och i soprummet. Pressa inte ner överfulla påsar då dessa lätt fastnar i trumman. Lägg inte vassa föremål i soppåsen så att någon kan komma till skada.

c) Grovsoprummet används för skrymmande avfall. (Ej hushållsavfall!) Kartonger och övrigt emballage skall vikas ihop eller tas isär för att spara utrymme. Föreningen betalar för varje tömning. Färgburkar och andra kemiska produkter får inte lämnas i grovsoprummet utan skall lämnas på närmaste miljöstation.

Kommunen ställer upp containrar i Brandparken under våren och hösten, under namnet Pop Up. Där kan boende slänga allt som inte får slängas i föreningens sopsorteringsrum.