Störningar

För att alla skall trivas är det viktigt att man inte störs av omkringboende. Alla boende är skyldiga att visa hänsyn. Lagen ser strängt på störningar! Den som stör och inte rättar sig efter tillsägelse kan bli uppsagd från lägenheten. Skyldigheten gäller i lägenheten men också i gemensamma utrymmen som t ex i trappa, hiss och tvättstuga.

Några exempel på vad lagen menar:
a) Ljudstörningar är inte tillåtna. Man får inte störa genom att föra oväsen som t ex att tala för högt eller skrika. Man får inte spela högt på musikanläggning eller musikinstrument eller ha TVn på alltför högt.
b) Grannarna får inte heller störas av oväsen i trappan på grund av besökare till lägenheten.
c) Hundar får inte skälla eller yla så att omkringboende störs.

En pdf med instruktion hur du skall gå tillväga om problem med störning uppstår finns längst ned på sidan, liksom en mall för störningslogg.

Reglerna gäller dygnet runt men är extra angelägna att följa från kl 22 på kvällen till kl 7 på morgonen. Tvätt- och diskmaskiner skall inte köras under denna tid. Informera gärna dina kringboende några dagar innan du påbörjar något som kan medföra tillfälligt störande ljudnivåer, t ex ombyggnad eller fest. Under Blanketter finns ett anslag du kan sätta upp!