Förändringar i lägenheten

Mindre förändringar får göras i lägenheten. Du får t ex lägga nya golv, sätta upp nya skåp eller byta ut vitvaror i köket. Mer omfattande förändringar kräver dock styrelsens tillstånd, t ex om Du vill ta ner en vägg, dra nya rör i kök och badrum. Ibland kan det också behövas bygganmälan för att utföra vissa åtgärder i lägenheten. Kontakta alltid styrelsen innan Du sätter igång!

Informera gärna dina kringboende några dagar innan du påbörjar något som kan medföra tillfälligt störande ljudnivåer, t ex ombyggnad eller fest. Under Blanketter finns ett anslag du kan sätta upp!