Gården

a) Föräldrar ansvarar för att barnens leksaker, cyklar m m samlas ihop efter dagens slut.

b) Gården får användas för privata arrangemang. Glöm inte att i förväg informera grannarna.

c) Marschaller skall placeras så att de inte ger upphov till sotfläckar eller på annat sätt skadar fasaden. Tag själv bort utbrunna marschallburkar, eventuella stearin- och sotfläckar.