Säkerhet

a) Kontrollera att ytterporten i fastigheten går i lås efter in- och utpassering.

b) Släpp inte in någon okänd person i fastigheten. Var särskilt vaksam när Du öppnar via porttelefonen.

c) Lämna inte vinds- eller källardörrar olåsta.

d) Var försiktig med eld.

e) Din lägenhet skall vara utrustad med brandvarnare. Närmare information lämnas av styrelsen.

f) Meddela grannar eller styrelsen om Du under en längre tid är borta från Din lägenhet.