Rökning, fågelmatning, cykelparkering, paraboler

Det är förbjudet att röka i fastighetens allmänna utrymmen. Matning av fåglar är inte tillåten inom fastigheten på grund av att matrester riskerar att locka till sig råttor eller andra skadedjur. Cyklar och mopeder skall förvaras i cykelförråd eller i cykelställ. Endast rullatorer får placeras i entrén, dock på sådant sätt att de inte hindrar fri passage. Cyklar får inte ställas utanför porten. Det är inte tillåtet att sätta upp parabolantenn eller annan utomhusantenn på fasad eller balkongräcke utan att ha fått placeringen godkänd av styrelsen.