Bredband

Bredband - Telenor

Föreningen anlitar Telenor för bredband i ettkollektivt avtal för hela föreningen. Det finns uttag i majoriteten av alla lägenheter. Skulle kontakten saknas i någon lägenhet, kontakta styrelsen, som då beställer installation. Kostnaden för installationen står den enskilde medlemmen själv för.

Telenor för abonnemangsfrågor på tfn:. 020-22 22 22
Öppettider: Vardagar 8 - 19, helger 9 - 17 

För mer info:
https://www.telenor.se/

Föreningen införde enhälligt en kollektiv anslutning för bredband till Telenor på årsstämman 2019-05-15. För 99 kr/månaden betalar man för bredband och IP-telefoni. Hastigheten är 250 X 250 Mbit/s.

From 2023-01-01 gäller den nya hastigheten 500 X 500 Mbit/s  för samma kostnad som tidigare dvs. 99 kr /mån.