Nycklar

Oavsett om ni ska lämna eller hämta nycklar ska man alltid kontakta Bergs Lås på info@bergslas.se .

Besöksadress: Lingvägen 98 B, Gubbängen.

För digital bokning av tvättstugan, och gym/bastu gäller att en tag lämnas ut per lägenhet. Detta för att vi håller på att bygga ut systemet med fler funktioner och måste säkerställa att allt är stabilt. När vi är klara med digital låsning av alla portar kommer vi att dela ut fler taggar.

I övrigt ska ni ha två nyckeluppsättningar per lägenhet, för lägenheten, porten, källaren, tvättstugan och miljöhuset.

Nyklar till garage, elstolpar ska även dem hämtas hos Bergs Lås.

Den boende beställer själv nycklar mot uppvisning av legitimation och senaste avgiftsavin från föreningen.