Andrahandsuthyrning

Beviljande av andrahandsuthyrning ges till exempel vid:
Arbete på annan ort
Studier på annan ort
Provsamboende på annan ort

Man måste ha ett sakligt skäl vid andrahandsuthyrning, då vi följer hyresnämndens rekommendationer. Är du osäker, kan du läsa mer på hyresnämndens hemsida.

Tillstånd ges i första hand för 1 år i taget. Ladda ner blanketten från HSB portalen eller kontakta HSB Service Center som handhar ärendet. Fyll i blanketten och skicka till Service Center. De kontaktar sedan styrelsen för godkännande.

Hyr du ut utan styrelsens godkännande kan det ligga till grund för att du kan förlora din bostadsrätt i enlighet med bostadsrättslagen. Tänk på att det är du som är juridiskt ansvarig för lägenheten även vid uthyrning.

Föreningen tar ut en administrativ avgift enligt våra stadgar vid andrahandsuthyrning. Avgiften är 10% av prisbasbeloppet 47 300 kr för 2021, delat på tolv månader för varje uthyrd månad.

English:

There are special requirements for renting out the apartment secondarily. The board of directors will appprove the following reasons for one year: when a member is working somewhere else or is studying somewhere else or would like to try to live toghether somewhere else with a new partner.

A special form is required and available at HSB Service Center who will contact the board of directors for approval.

Hotellverksamhet INTE tillåten

Det har på sista tiden kommit till styrelsens kännedom att några av föreningens medlemmar hyr ut sina lägenheter till Airbnb utan godkännande av styrelsen.

Hyresnämnden har nyligen prövat ett ärende om uthyrning av en bostadsrättslägenhet till Airbnb. Airbnb är ett företag som hjälper till att förmedla korttidsboende till turister. Det har blivit populärt hos bla bostadsrättshavare att under sommaren och långhelger hyra ut sina lägenheter till turister.  I det aktuella ärendet upptäckte styrelsen att en medlems lägenhet var tillgänglig för uthyrning via Airbnbs sajt. När medlemmen fick informationen att styrelsen inte godkände uthyrningar via Airbnb vände sig bostadsrättshavaren till hyresnämnden och begärde deras godkännande av uthyrningen.


Hyresnämnden konstaterade att 
förutom att uthyrningen skulle likna kommersiell hotellverksamhet kan det också uppfattas som störande för övriga boende när många okända personer rör sig i fastigheten. Föreningen har därför "befogad anledning att vägra samtycke".

Hyresrådet Anne Bratt Norrevik har i intervjuer uppgett att syftet med att lagstiftningen ändrades var att tillgodose behovet av bostäder, inte hotellrum. I bostadsrättslagens förarbeten anges särskilt att ändringen gjorts för att minska bostadsbristen, samt att "skälet" för uthyrning inte enbart får vara att tillgodogöra sig hyra.

Hyresnämnden lämnade inte tillstånd till uthyrningen och beslutet går inte att överklaga.

 Med anledning av ovan är styrelsens policy i Brf Högdalen att uthyrning via Airbnb och liknande siter INTE är tillåten. Uthyrning i andra hand är endast tillåten i samband med ansökan till styrelsen när det gäller studier/arbete på annan ort under 1 år samt vid provboende med ny sambo på annan ort. Observera att en ansökan måste skickas in och godkännas av styrelsen innan uthyrning sker!


Berörda medlemmar som gör detta i dagsläget kommer att bli tillskrivna och uppmanade att genast upphöra med sin verksamhet. Skulle dessa personer efter tillskrivning ändå fortsätta, riskerar de att bli vräkta.


In English:

Letting out your flat on a short-term basis on weekends and summerholiday via Airbnb and similar sites is NOT accepted by the Board in Brf Högdalen. Anyone who does this will risk beeing evicted.

 

Letting out you flat is only allowed when a obligatory application is sent to the Board. The criteria for allowing a second-hand let out is studies/work away from our associaton during 1 year and sample accomodation with a new partner at another place. Please note that a obligatory appliation has to be sent to the Board for approval prior to the let out period!