Andrahandsuthyrning

Styrelsen har av föreningsstämman uppdragits att vara restriktiv med andrahandsupplåtelser.

Man godkänner för närvarande andrahandsuthyrning vid:

  • Arbete eller studier på annan ort (tidsbegränsat)
  • Provboende som sambo (tidsbegränsat till 1 år som huvudregel)
  • Upplåtelse till nära släkting (förälder, syskon, barn)
  • Styrelsen ger endast tillstånd för ett år i taget.

Styrelsen godkänner inte andrahandsupplåtelse till juridisk person.

Föreningen tar ut 10% av ett prisbasbelopp som avgift vid andrahandsuthyrning.

Andrahandsuthyrningar hanteras av HSB. Fyll i blanketten som går att ladda ner här och sänd den via mail till HSB på service.stockholm@hsb.se, eller skicka brev till:
HSB Stockholm
Kund- och Medlemsservice
112 84 Stockholm

Frågan om andrahandsupplåtelser hanteras av HSB på uppdrag av styrelsen, i regel i början av varje månad, dock inte under augusti månad.