El

Föreningens elnätsleverantör är Ellevio.

När du flyttar in bör du snarast välja en elleverantör som du tycker är lämplig. På http://elpriskollen.se kan du läsa mer om olika leverantörers priser, uppsägningstider, avtalstider och miljömärkningar av el. Till den leverantör du väljer ska du ange ditt anläggningsnummer, det finns angivet på en liten skylt på proppskåpet i hallen. Du kan senare under din boendetid välja att byta elleverantör om du inte är nöjd.

Det går inte att få 3-fas i lägenheterna. Det finns bara 230V enfas i lägenheterna. Elektricitet installerades i slutet av 80-talet och installationen kan inte ändras utan att husen byggs om.

Om elen verkar ha försvunnit i hela huset kontakta Fortum, http://www.fortum.se, de har mer information om strömavbrott. Strömavbrott i hela fastigheter kan även anmälas på telefon 020-44 11 00.