Lägenhetsnummer

När föreningen startade 1938 fick varje lägenhet ett nummer, det numret används sedan dess i all dokumentation och alla administrativa datasystem för panter, avgifter, fonder och annan administration i föreningen. Lägenhetsnumret står bland annat på avgiftsavier, överlåtelseavtal men också på övre dörrkarmen på utsidan av varje lägenhet.

Under 2000-talet att Lantmäteriet skulle dela ut unika nummer till varje svensk lägenhet, Lantmäteriet använde då en ny nummerserier. Därför har du två nummer. För vår förening är det tyvärr ekonomiskt ogenomförbart att ändra all numrering i dokument, avtal och administrativa datasystem till Lantmäteriets numrering. En tabell med översättningar mellan de båda lägenhetsnumren finns uppsatt i varje trapphus bredvid entrén.