Strömavbrott

Om elen gått i hela huset kontakta Fortum på http://www.fortum.se, de har mer information om strömavbrott. Strömavbrott i hela fastigheter kan även anmälas till telefon 020-44 11 00.

Portelefonen fungerar även vid strömavbrott.