Inre underhållsfond

Varje lägenhet har en inre underhållsfond, föreningen fyller inte längre på denna fond, men om du har pengar kvar i fonden kan du mot kvitto få pengar tillbaka till ditt bankkonto. Saker som ersätts är till exempel nya vitvaror, tapeter, golv, färg och liknande. Kontakta ekonomiavdelningen på HSB Stockholm för mer information. Det går att maila HSB på service.stockholm@hsb.se eller ringa på telefon 010-442 11 00 för att få reda på om det finns pengar kvar till din lägenhet. Ange ditt lägenhetsnummer.