Renovering och ombyggnad

Det renoveras mycket i vår förening. Misslyckade renoveringar är en stor kostnad för olyckligt lottade föreningar, en vattenskada i badrum kan kosta flera hundratusen. Alltför många försäkringsärenden höjer föreningens försäkringspremie eller gör att försäkringsbolagen inte tecknar avtal.

Renoveringen måste anmälas till och godkännas av Staffan Morell, vår renoveringsansvarige. Det görs på mail via staffan@moheab.se eller på telefon på 072-250 43 51. Anmälan ska även göras till vår förvaltare Fastighetsskötsel AB på 010-207 03 50

Dina grannar måste i förväg informeras om renoveringen. Dina närmaste grannar informerar du med fördel personligen, övriga grannar via lapp i trapphuset. Se till att kontaktuppgifter till dig finns med på lappen, om någon behöver komma i kontakt med dig.

Grovavfall från renoveringen får inte lämnas utanför husen utan ska transporteras bort snarast. Vi vill ju att det ska se trevligt ut utanför våra hus. Använd inte soprummet för byggavfall, åk till någon av stadens återvinningscentraler alternativt följ instruktioner från Stockholms Stad och Polisen på www.byggsäck.se.

Det är inte tillåtet att utföra renoveringsarbeten som medför störande ljud mellan 20.00 och 08.00. Visa respekt och försiktighet, tänk på att tillsammans är vi många som delar på husen i vår förening.

Vad gäller fasaden får man inte borra eller göra hål i fasaden då det kan läcka in vatten som kan förstöra fasaden. Även långa sladdar till termometrar får inte hänga fritt det bör fästas i fönster bläcket. De kan skada fasaden på sikt då de tender att dras längre och längre ut och dinglar fram och tillbaka med vinden, det skapar solfjädermönster i fasadputsen efter några år.

Vi har fläktar i fläktrum som suger luften från badrum och spiskåpa. “Spisfläkten” är därmed ingen aktiv fläkt utan bara ett spjäll man öppnar. (Och det är strängeligen förbjudet att installera en aktiv köksfläkt och ansluta till frånluftkanalen, då finns det risk att man skickar sitt matos till grannarna)

Se dokument här för inledande information om rutin kring ombyggnad och renovering. Du ska ha tagit del av all denna information innan du påbörjar en renovering.