Sopor

Sopnedkast

Hushållssopor kastas i sopnedkasten som är anslutna till en sopsuganläggning. För att inte skada sopsuganläggningen är det viktigt att inga sopor med större mått än 300 mm i någon riktning kastas. Större föremål eller hårda föremål (träbitar och dylikt) skall slängas i fastighetens grovsoprum. Alla hushållssopor ska vara förpackade i väl tillslutna soppåsar.

Återvinning och Grovsopor

Vi har ett miljörum och detta är beläget i fastigheten Lidnersgatan 2-8. Ingången är på den östra kortsidan, därefter första dörren till vänster i cykelrummet.

I Miljörummet finns sortering för följande avfall:

 • Plast förpackningar (två kärl)
 • Metallförpackningar (ett kärl)
 • Ofärgat glas (1 kärl med flasklucka)
 • Färgat Glas (1 kärl med flasklucka)
 • El avfall (1st elbur)
 • Batterier (låda)
 • Ljuskällor (låda)
 • Miljöfarligt avfall (en låda)
 • Tidningar och andra tryck (ett kärl)
 • Pappersförpackningar (ett kärl till höger om miljörummet)
 • Wellpapp (två kärl till höger miljörummet)

Avfall från renovering lämnas på närmaste Återvinningscentral.

Om något kärl är fullt kan man gå med dem till källsorteringen vid Hjalmar Söderbergs väg alternativt ta det tillbaka till sitt hem tills kärlen är tömda.

Bland grovsoporna får man inte slänga följande:

 • Bildelar eller båttillbehör. Detta gäller även bilbatterier.
 • Fyllnadsmassor som jord, sten, grus, betong och tegel.
 • Trädgårdsavfall som ris och trädstammar.
 • Byggavfall, allt material som rivs ut vid renovering av lägenhet. Detta gäller även dörrar samt köks- och badrumsmaterial.
 • Kylskåp och annan skrymmande elektronik.
 • Lastpallar och liknande.

På Stockholms stads hemsida finns information om t.ex. återvinning, hantering av avfall och vart du kan slänga din julgran.