Namn på dörr och i trapphus

Klistra eller tejpa inte några namnlappar på namntavlan i trapphuset. Kontakta vår fastighetsförvaltare genom att göra en felanmälan. Ange nuvarande namn, önskat namn, adress och föreningens lägenhetsnummer.