Internet och TV

För att få internet kontakta Ownit på www.ownit.se. Fastigheterna är anslutna med fiber och varje lägenhet har tillgång till 250 mbit/s uppströms och 250 mbit/s nedströms, eller 1000/1000 som uppgradering.

Boxer levererar digital och analog kabelteve via tv-uttaget. Gillar du inte boxers utbud eller vill ha extra kanaler från Canal+ så kan du köpa dessa via Ownits internetanslutning, dvs. du kopplar teven både till kabelteveuttaget, men också till en dekoder som är kopplad till internetanslutningen.