Styrelselistan

Här listar vi alla medlemmar som haft förtroendeuppdrag i föreningen.

Ulf Bennedich
Sekreterare bl.a.,  2005-2011

Marie Carlsson
Ordförande bl.a., 2002-2011

Merran Delpasand
Ledamot, 2013

Bengt Erlandsson
Valberedning, 2008-2011

Jonas Fijal
Ekonomiansvarig, 2012
Valberedning, 2013

Niclas Franzén
Ledamot, 2012

Camilla Gustafsson
Ekonomiansvarig, 2010
Sekreterare, 2010-2011

Bo "Bobo" Hallgren
HSB-ledamot, 2010-

Linn Hansson
Ekonomiansvarig, 2011

Robert Hammarstedt
Suppleant, 2010
Ordförande, 2011-2012
Sekreterare, 2013
Ledamot, 2014-2018

Curt Hardegård
Revisorsuppleant, 1999(?)-2016

Gabriel Johansson
Valberedning, 2014-2015

Leif Jonsson
Valberedning, 7 år 1980
Ledamot, 2012-2020

Helena Lago
Ledamot, 2014-2015
Valberedning, 2015-2016

Anders Marklund
Revisor, 2004-2013

Madeleine Martinsson
Ledamot, 2012-2016
Vice ordförande, 2014-2015

Denise McCluskey
Valberedning, 2012

Per Nyström Ol-Ers
Valberedning, 2013-2015

Oscar Olsson
Ledamot, 2013-2017
Sekreterare, 2014-2017
Vice ordförande, 2015-2016

Fredrik Seeman
Ledamot, 2014-2015
Valberedning, 2015-2018

Patrick Siegbahn
Suppleant, 2010
Vice ordförande, 2011-2012
Ordförande, 2013-2018

Kristina Stavne
Valberedning, 2014-2016

Gustaf Svenhed
Sekreterare, 2012
Vice ordförande, 2013
Ekonomiansvarig, 2014-2016

Emilie El-Tarzi
Ekonomiansvarig, 2012-2013

Carl Tönseth
Suppleant, 2011

Therese Udén
Ekonomiansvarig, 2015-2018

Elisabet Welinder
Suppleant, 2011
Ledamot, 2012
Valberedning, 2013

Alexandra Östback
Ekonomiansvarig, 2014-2015
Valberedning, 2015-2016

Florence Valtersson
Ledamot, 2016-2017

Beatrice Lundell
Ledamot, 2016-2017

Ingrid Lindberg
Ekonomiansvarig, 2016-2018
Vice ordförande, 2017-2018
Ordförande, 2018-2020
Ledamot, 2020-

Henrietta Nygren
Ledamot, 2016-2018

Anna Hillinge
Valberedning, 2016-2017

Carl Aspernäs
Sekreterare, 2017-2019

André Nilsson
Ledamot, 2017-2018

Ellen Sjöberg
Ledamot, 2017-2018
Vice ordförande, 2018-2019
Valberedning, 2019-

David Ban
Ledamot, 2017-2020
Valberedning, 2020-

Herman Ohlsson
Ekonomiansvarig, 2018-

Daniel Högström
Ekonomiansvarig, 2018-2020
Vice ordförande 2019-2020
Ordförande, 2020-

Johan Rex
Ledamot, 2018-2020

Ylva Hägglund
Ledamot, 2018-

Ksenia Loginova
Valberedningen, 2018-2019

Felix Ödeen
Valberedningen, 2018-2019

Anton Hellström
Ledamot, 2019-

Erik Evers
Ledamot, 2019- 

Andrea Röjmalm
Ledamot, 2020-

Sofie Rispling
Ledamot, 2020-2021

Linda Andersson
Ledamot, 2020-

Daniel Stafsing
Internrevisor, 2020-