Marie Carlsson (2012)

Egenföretagare och nyckelperson bakom flera lyckade projekt för föreningens ansiktslyft.

Vackra Gruppen
Marie driver eget grossistföretag med import och försäljning av handspunna garner och handgjorda vackra askar i papier marché. Kunderna bearbetas via mässor och internetbutik medan kontoret och lagret i många år legat i Morkullans lokaler.

Ordförande 2002-2011
Marie var tidigt engagerad i styrelsen och har där jobbat intensivt och uthålligt för föreningens upprustning. Via flertalet projekt har föreningens status höjts från knarkarkvarter till omtalad Östermalmsförening.
- Det viktiga för att kunna genomföra förändringar var att bygga en stabil grund med en långsiktig strategi med fastighetens värdeökning i botten. Certiferingensprocesser bidrog till att bygga en process med tydlig mål både på kort och lång sikt för ekonomin i föreningen.

Trädgårdsgruppen
- Fastighetens hjärta är den fina innergården som hade blivit en vildvuxen "djungel" där ingenting hade gjorts på över 10 år. Genom projektet "Gröna gårdar" fick föreningen bidrag från Stadsdelsnämnden med att starta upp ett trädgårdsprojekt i föreningen. Flera trädgårdsintresserade träffades, diskuterade och drog upp riktlinjer. Föreningens dåliga ekonomi innebar att vi gjorde det mesta jobbet på frivillig basis. Morkullan visades ofta upp på stadsvandringen som ett exempel på "urban gardening".

Modernisering av sophämtning
Föreningen var 2006 bland de första i Sverige med att installera undermarkbehållare för sophämtning. Marie var starkt drivande i detta projekt och lyckades genomföra det trots byråkratiska hinder. Installationen har sedan dess varit ett referensobjekt för andra intresserade företag och föreningar. Satsningen sänkte föreningens kostnader för sophämtning med 100000 kr per år.

Varför detta engagemang?
- Jag blev tillfrågad av valberedningen om jag var intresserad. Föreningen hade haft en period av styrelser som satt ett år åt gången. Vi var ett gäng som körde under devisen "vi ska ha roligt när vi engagerar oss". Genom trädgårdsgruppen gjorde vi oss synliga för medlemmarna och på det sättet ökade engagemanget och spreds till flera medlemmar. Personligen tycker jag om att driva förändringsprocesser.

Morkullan tackar!