Anders Marklund (2013)

Morkullans solide revisor

Morkullans verkligt solide revisor flyttade hösten -13 till Lidingö och en större lägenhet. Han vill inte ha sin personteckning i Morkullans Hall of Fame så detta är bara ett sammandrag och ett tack för goda insatser.

Anders har varit föreningens revisor i mer än 10 år (2004). Därmed har han lotsat föreningens ekonomi genom både höjder och dalar och medverkat under flera styrelsegenerationer.

Ett stambyte har lyckligt genomförts under perioden, en av Morkullans större investeringar. Genom sin kunnighet, integritet och klokhet har han varit en klippa i föreningens förvaltning.

Morkullan tackar!