Ingrid Lindberg (2021)

Projektledaren med stort P

Kloka karriärval förde Ingrid rakt in i Morkullans styrelse.
Och där har hon gjort storverk!

Så här förberedde hon sig
Ingrid kommer ifrån de småländska storstäderna Växjö och Jönköping, där hon gick naturvetenskaplig gren på gymnasiet. Eftersom mamma är läkare och pappa ingenjör så kändes ekonomi som en lämplig utmaning för att bredda kompetensen… Hon är så där lagom sport och hobbyintresserad, framför allt av simning, tennis och nu senare golf
2012 började Ingrid på Handelshögskolan, nationalekonomi med inriktning ekonometri och bosatte sig på Morkullan.
Väl inflyttad kom hon i kontakt med brf-processen vid årsstämman och fångades upp av ett par styrelsemedlemmar och en alert valberedning.
Ingrid såg direkt potentialen i att lära sig styrelsearbete och brf i kombination med sin utbildning. Därför engagerade hon sig.

Styrelsearbetet
Som Ekonomiansvarig började Ingrid med bokslutsarbete och ÅR-projekt och lade därmed en bra
grund för att förstå den rätt omfattande fastighetsekonomin och praktiska förvaltningen. (Morkullan
har ett fastighetsvärde på ca sek 1mdr så det är en rejäl pjäs att hålla ordning på.)
Hon kom in i en mycket dynamisk period av fastighetsutveckling i föreningen. Den radikalt sjunkande
räntan för finansieringen skapade helt nya möjligheter att lyfta skicket på fastigheten.
Ingrid fann styrelsekulturen och miljön spännande och givande och gick vidare till ordförandeposten.
”När jag gick på som ordförande ville jag verkligen bevara den fina arbetsmiljön och samarbetet som
utvecklats!”
-Snabb och tillgänglig ordförande
-Bra bredd och fint samspel mellan duktiga ledamöter
-Att medvetet förvalta den här kulturen.
”Vi hade också en stark insikt om valberedningens betydelse, deras marknadsföring av
föreningsarbetet och att hitta ersättarna…!”

Under Ingrids styrelseperiod och med styrelsens projektledning genomfördes en rad viktiga
fastighetsprojekt. En sammantagen utveckling
faktiskt helt utan motstycke i Morkullans historia:
(-Fönsterrenoveringen slutfördes)
-Fasadrenoveringen
-Bergvärmeprojektet
-Tvättstugerenoveringen
-Renoveringen av uppfarterna

Vad har du fått ut av ditt engagemang?
”Mycket som jag hoppades”:
-Jag har lärt mig styrelsearbete i en kvalificerad förening
-Flera upphandlingar
-Projektledning
-Fått kontakter med och träffat många spännande människor!

Vad anser du är viktigast för Morkullan i nästa steg?
-Jag hoppas att Morkullan kan gå in i en något lugnare period, en återhämtning efter den intensiva
projektfasen.
-Så att styrelsen hinner arbeta även inåt och utveckla arbetskulturen
-Så att Valberedningen kan säkerställa återväxten med kvalitet
Ingrid går nu in i nästa skede i livet och håller på att lämna Morkullan. Tills vidare är hon dock
styrelseledamot på distans.

Morkullan tackar!