Leif Jonsson (2011)

Professionellt är Leif Tariff/Supportkonsult på en stor Affärsresebyrå vilket innebär att han arbetar på ”helpdesk” för sina kollegor i hela Sverige. Medlem sedan 1983 och alltså en av de verkliga långvägarna! Leif har gjort flera stora insatser i Morkullan, på olika områden.

Valberdningen (7 år i skiftet 80-90tal)
Leif ingick i den valberedning som stegvis och systematiskt bytte ut styrelsen från ”ursprungsgenerationen”, de som varit med sedan huset byggdes 1928, till den generation som nu därefter utvecklat Morkullan i nästa steg.

Trädgårdsgruppen (hela 2000-talet)
En viktig del av Morkullans lyft under senaste decennierna har varit trädgårdens omdaning. Denna har nästan helt skett genom volontärinsatser – ”Trädgårdsgruppen” -När vi tex rev upp och planterade om hela vänstra slänten var det ju mängder av folk inblandade. Vi gjorde ett jättejobb, lärde känna varandra på ett kul sätt och fick väldigt mycket erkännande och fin feedback från alla i huset…”.
Resultatet kan vi ju alla njuta av idag.

Balkongprojektet (2005-2006)
När Leif flyttade till uppgång G -05 insåg han att de södervända lägenheterna skulle
vinna enormt på en balkong! Sagt och gjort! Leif initierade ”Balkonggruppen” för att driva projektet. Gruppen etablerades främst för att styrelsen ställde kravet att projektet skulle drivas självständigt av de direkta intressenterna (de som ville och kunde få bygglov för att bygga balkong på sydsidan). Styrelsen och Föreningen fick ej belastas av projektet.
Projektet kunde drivas till balkongbygge och målgång 2006, mycket tack vare Leifs helhjärtade ledningsinsats.

Varför detta engagemang, Leif?
-Jag har alltid varit road av typ trädgårdsarbete och det som också är bra för andra… Dessutom har jag fått många fina kontakter i det här jobben, över åren…”

Morkullan tackar!