Bo "Bobo" Hallgren (2015)

Erfarenhetsbanken

Bo Hallgren, dagligen Bobo, satt i styrelsen för sin första bostadsrättsförening 1967!
Bobo gjorde intryck så efter ett par år valdes han till ett antal centrala engagemang inom HSB och på den vägen är det. Bobo är nu HSB:s representant i styrelsen för Morkullan sedan 2010.
-Bobo har bott i brf mer än 30 år
-Han har varit vicevärd i 20 år +
-Han har bla. byggt ihop 4st mindre lägenheter till en sjurummare! (Svårslaget bara det, om man säger…)
-Förutom att han varit ledamot i ett flertal brf-styrelser över åren har han dessutom tex. varit drivande i arbetet med HSB:s Etiska Kod för brf.
-Jag gillar själva tanken med en brf, att gemensamt besluta om och förvalta fastigheten vi bor i…!

Den globale patentingenjören

Bobo är civilingenjör med sin karriär fokuserad till Patent- och Registreringsverket, PRV (fr -73)
Tidigt kom han att arbeta med utbildningsfrågor och PRV:s internationella verksamhet.
Han har inom denna ram lett och drivit många SIDA-projekt och lagt grunden för immaterialrättsarbetet i åtskilliga utvecklingsländer.

Dina bidrag till Morkullan…?

-Det vi talade om tidigare, min erfarenhet och därmed stora referensram.
-Sen bidrar jag nog lite till att vi har bra struktur i styrelsearbetet… Bra möten, meningsfulla och med mötesdisciplin…
-Återväxten, att flera och nya engagerar sig ligger mig varmt om hjärtat!
-Sen kan jag nog se till ibland att vi inte förfaller till ett mediokert konsultarbete i styrelsen utan att vi tar professionell hjälp när vi behöver och själva fokuserar på att vara en bra styrelse!

Varför detta engagemang?

-I grunden är det nog folkbildarsjälen – Att lära ut är grunden till framsteg!
-Sen lär jag mig ju nytt hela tiden genom detta…!
-Och så är det ju väldigt spännande att få arbeta med unga människor…!

Morkullans viktigaste projekt?

-Utåtriktningen i styrelsearbetet tycker jag är mycket viktig! Både att vi får med många i styrelsearbetet och i det praktiska jobbet med fastigheten…!

Morkullan tackar!