Brandsäkerhet

Från 0% till 100% totalskada på 4 minuter !!!!!!! Vid en lägenhetsbrand är det en känd sanning. Även vid ett tidigt larm tar det upp till 10 minuter innan brandförsvaret är på plats - minuter som kan bli ödesdigra.

Några råd

- Se till att ha minst en fungerande brandvarnare - rätt placerad. Bästa platsen är i utrymningsvägen, hallen.
- Finns släckutrustning - handbrandsläckare, brandfilt el dyl. Se till att ni kan hantera utrustningen!
- Behöver ni utrymma lägenheten - stäng dörren så att inte trapphuset blir rökfyllt.
- Är trapphuset rökfyllt - stäng dörren och vänta på att brandförsvaret hjälper dig ut via fönster eller balkong.
- Elapparater orsakar många bränder. Skaffa en timmer till dina elapparater, t ex kaffebryggaren

Levande ljus är trevligt

- Låt den som tänder ljusen även ansvara för att släcka.
- Sätt gärna upp en lapp på lägenhetsdörrens insida med texten: "Har jag släckt alla ljus?"

"Det händer aldrig mig" är en osanning!!!!!!

Brand i gemensamma utrymmen

”Mordbrand i barnvagn”, ”Flera barnvagnar i trapphus har brunnit”, ”Ny barnvagnsbrand skadade kvinna”. Tre tidningsrubriker om tre bränder i trapphus i Stockholm. Bränderna har gett kraftig rökutveckling och i två fall har personer skadats. Bränderna misstänktes vara anlagda och rubricerades som mordbrand.

Utsätt inte dig själv och dina grannar för fara.
- Håll trapphusen rena från allt som kan antändas eller hindra utrymnings- och räddningsinsatser.
- Det är inte tillåtet att förvara barnvagnar, kälkar mm i trapphusen.

Information från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Lär dig mer hur du skyddar dig mot brand. Vill du få information om brandskydd från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap klicka här