Minnebergsbladet

Minnebergsbladet är namnet på den gemensamma medlemstidningen för bostadsrättsföreningarna i Minneberg.

I denna tidning finns information gällande ditt boende och din förening samt generell information som rör boende i Minneberg. Tidningen kommer ut 4 gånger per år och delas ut i brevlådorna.

Tidningen finns även i digital form nedan.